Konsumprisindeksen

Matprisene fortsetter å falle

Nyheter

Matvareprisene steg med 2 prosent

Nyheter