Annonse

Klimakur 2030

– Sammenhengene mellom rødt kjøtt, klima og dyrevelferd er komplekse, sier Matprat-sjef Dag Henning Reksnes. Foto: iStock og Arne Kongsnes

Slaget om det røde kjøttet

Helse- og klimahensyn krasjer med landbrukspolitikk når forbruket av rødt kjøtt skal senkes.

Professor Reidar Almås (77) har sett den private Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk» vokse til mer enn 75.000 medlemmer siden starten i 2011. Foto: Ruralis

Kjøttkrigen– Overtramp fra begge sider i debatten

Professor og landbruksvenn Reidar Almås: – Debatten om rødt kjøtt preges av mye kunnskapsløshet, synsing og følelser.

Andreas Sjalg Unneland (25) er leder i Sosialistisk Ungdom (SU) og karakteriserer debatten om rødt kjøtt som giftig.

KjøttkrigenBrutalt møte med debatten

SU-lederen tok til orde for kutt i norsk kjøttproduksjonen. Slikt blir det bråk av.

Synspunkt
Hva slags plass skal rødt kjøtt ha i det norske kostholdet? Temperaturen i debatten er skyhøy. Foto: iStock

Politisk kjøttslag

Holdningen vår til rødt kjøtt er blitt en identitetsmarkør.

Redusert produksjon av rødt kjøtt, primært ammeku og sau, skal resultere i reduserte utslipp av klimagasser, men prisen for tiltaket i Klimakur 2030 er ekspertene ikke enige om. Foto: iStock

Klimakur 2030Ekspertene krangler videre om kostholdstiltaket

Ny analyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 mener kostnadene blir mange milliarder høyere.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Håvard Zeiner

Bondelaget: – Miljødirektoratet utelater konsekvensene av kjøttkutt

Norges Bondelag reagerer kraftig på at Miljødirektoratet ikke omtaler konsekvensene av kjøttkutt i ny nettjeneste.

Miljødirektoratet har lansert en tjeneste på nett der du med grunnlag i ekspertutredningen Klimakur 2030 kan velge det du mener er Norges vei for å nå klimamålene. Foto: iStock

Velg din vei for å nå klimamålene

Miljødirektoratet lanserer nettjeneste der du velger tiltakene som gjør at Norge kan nå utslippsmålene.

Nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener næringen blir rasert dersom kjøttforbruket blir redusert i trådd med Klimakur 2030-rapporten fra regjeringen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Klimakur 2030Bondelaget mener kjøttkutt vil rasere næringen

Bøndenes eget analyseselskap: 8.900 færre gårdsbruk og 300.000 færre beitedyr.

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag kaller «Landbrukets klimaplan» en milepæl. Kraftige kutt i kjøttproduksjonen er ikke en del av oppskriften. Foto: Håvard Zeiner

Landbrukets alternative klimakur

Landbruksnæringen står samlet bak rapporten som går en helt annen vei enn ekspertene bak statlige «Klimakur 2030» legger opp til.

Klimakur 2030 kan få dramatiske konsekvenser for norsk kjøttproduksjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Klimakur 2030Mindre kjøtt skal ta over halvparten av klimakuttene i jordbruket

En egen avgift på rødt kjøtt er blant forslagene for å nå Norges utslippsmål fram mot 2030.

Annonse