Annonse

dyrevelferd

27 svineprodusenter har anmeldt ukjente aktivister som skal ha tatt seg inn på flere gårder de siste to årene. Saken berører sju politidistrikter. Foto: Gorm Kallestad | NTB

Sju politidistrikt skal undersøke svineaktivister

Riksadvokaten sender anmeldelsen av fire navngitte aktivister som filmet på norske svinegårder, til politiet for videre behandling.

– Forbrukerne har høy tillit til norsk matproduksjon og ønsker norske produkter. Men selv om tilliten er høy er det økende bekymringer rundt helse, miljø, etikk og beredskap, sier Sifo-forsker Annechen Bahr Bugge. Foto: Pascal Debrunner | Unsplash

Seks av ti bekymret for dyrevelferden

Stadig flere av oss tenker på dyrevelferd og bærekraft når vi velger middagsmat, viser ny undersøkelse.

Nortura vil at Mattilsynet skal komme på flere uanmeldte besøk hos grisebønder. Foto: Stian Lysberg Solum | NTB

Nortura vil ha flere uanmeldte besøk av Mattilsynet

Bøndenes eget selskap, slakterigiganten Nortura, ber Mattilsynet om å komme på flere uvarslede tilsyn hos grisebønder for å avdekke dyrevelferdsbrudd.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad varsler en stortingsmelding om dyrevelferd. Foto: Gorm Kallestad | NTB

Varsler stortingsmelding om dyrevelferd

Landbruksministeren varsler en stortingsmelding om dyrevelferd. Nortura starter ekstern gransking etter NRKs avsløringer om dårlige forhold hos grisebønder.

24 svineprodusenter har anmeldt ukjente aktivister som skal ha tatt seg inn på flere gårder de siste to årene. Foto: Gorm Kallestad | NTB

Svinebønder anmelder innbrudd på gårder

24 svineprodusenter anmelder en ukjent gruppe aktivister som skal ha tatt seg inn på nær 30 gårder de siste to årene. Målet har vært å ta bilder og video.

Mattilsynet har eksempler på at bedrifter i oppdrettsnæringen har tjent store beløp på å bryte dyrevelferdsloven. I 2019 ba Mattilsynet om mulighet til å ilegge høyere gebyrer, men forslaget ligger fortsatt til vurdering i berørte departementer. Foto: Dav

Mattilsynet vil ha slutt på lønnsomme lovbrudd

Oppdrettsselskapet Lerøy Midt tjente opptil 15 millioner på å bryte dyrevelferdsloven. Overtredelsesgebyret fra Mattilsynet ble 1,4 millioner kroner.

Organisasjonssjef Gunnar Dalen i Tine kan mye om dyrevelferd og dyrehelse. Foto: Bo Mathisen | Tine

Stadig bedre dyrevelferd for melkekyrne

Nesten 7.000 melkebønder har tatt i bruk Tines dyrevelferdsindikator. Den dokumenterer forbedringer i dyrevelferden.

Maria Østerås hilser en nyfødt grisunge velkommen til verden og Lund gård. Foto: Arne Kongsnes

Grisegod omsorg

Dyrevelferden sitter både i hjertet og hjernen hos grisebonde Maria Østerås. Alt kan alltid bli bedre.

Ingrid Melkild har ansvaret for trygg mat og dyrevelferd i Nortura. Foto: Nortura

Nortura– Vi er avhengig av tillit

Kjøttgiganten Nortura arbeider for å fange opp mangelfull dyrevelferd tidlig. Tilliten fra forbrukerne er viktig.

Ola Nafstad er assisterende direktør i Animalia. Foto: Caroline Roka

Flere dyrevelferdsprogram kommer

Dyrevelferdsprogrammer blir stadig viktigere for å forbedre dyrevelferden. Dårlig dyrevelferd gir økonomisk straff.

Torunn Knævelsrud er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Tallene for 2020 viser blant annet at sju storfehold ble vedtatt avviklet. Foto: Carina Johansen | NTB og Mattilsynet

32 dyrehold ble avviklet i 2020

Mattilsynet prioriterer tilsyn i dyrehold der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. I fjor ble 32 dyrehold avviklet.

Dommen mot grisebonden falt i Jæren tingrett. Foto: Carina Johansen | NTB

Grisebonde dømt til 120 dagers fengsel

Jæren tingrett: Grov overtredelse av dyrevelferdsloven.

Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år. Foto: Carina Johansen |NTB

Flest alvorlige dyrevernssaker i kjæledyrhold

Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år.

Ross 308 har lenge vært totalt dominerende i norsk kyllingproduksjon. Nå anslår Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) at den utgjør rundt 75 prosent av kyllingproduksjonen. Foto: Anima

Flere faser ut hurtigvoksende kylling

Dyrevelferd brukes som begrunnelse når kyllingen Ross 308 fases ut av stadig flere. KLF-sjefen er ikke enig.

Bonden som vant over Mattilsynet i Gulating lagmannsrett mandag, drev med kyr av rasen Holstein. Bildet er fra en annen gård enn den aktuelle bondens. Foto: iStock

Mattilsynet tapte dyrevelferdssak

Rogalandsbonden får drive videre. Mattilsynet får kraftig kritikk av lagmannsretten.

– For å bidra til å hindre spredning av koronaviruset reduserte Mattilsynet i første tertialt tilsyn som krever fysisk kontroll, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

MattilsynetVarsler tilsyn i 500 svinebesetninger

Dyrevelferden for svin er i bedring. Neste år skal rundt 500 svinebesetninger kontrolleres.

Direktør Karen Johanne Baalsrud i avdeling planter og dyr i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Endrer dyrevernnemdenes rolle

Dyrevernnemndene skal ikke lenger kunne foreta egne inspeksjoner. Mattilsynet skal være med.

Annonse