Annonse

arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet inviterer til nettseminar om arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien 3. februar. (Illustrasjonsfoto) Foto: J. Galione | iStock

En tredel av sykefrafraværet skyldes selve jobben

Sykefravær kan være svært kostbart. 3. februar arrangerer Arbeidstilsynet digitalt seminar om arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien.

McDonalds-topp i Norge går av etter kritikk om arbeidsforhold

Børre Kleivan, øverste leder i McDonalds Norge, går av etter kritikk for brudd på arbeidsmiljøloven på McDonalds-restauranter i Bergen.

– Vi er godt fornøyd med at vi har funnet forholdvis få brudd på reglene for smittevern og innkvartering i grøntnæringen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

SmittevernArbeidstilsynet roser grøntnæringen

– Det er oppløftende å se at bønder flest ønsker å følge regelverket og gjør tiltak for å forebygge smitte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets mål er å bidra til at norske arbeidsplasser ikke blir rammet av koronasmitte. Tilsynet ønsker derfor en god dialog med landbruket gjennom hele sesongen. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vil bidra til at landbruket unngår koronasmitte

For å bidra til å begrense smitte, skal Arbeidstilsynet informere norske bønder om gjeldende regelverk og føre tilsyn med blant annet smittevern og innkvartering.

Arbeidstilsynet med direktør Trude Vollheim (innfelt) i spissen har gjennomført mer enn 500 tilsyn med ivaretakelse av smittevern de siste to månedene. I hvert tredje tilsyn ble det avdekt minst ett brudd. Foto: Arbeidstilsynet

Smittevernsbrudd i hver tredje bedrift

Arbeidstilsynets tilsyn viser at overnattings- og serveringsbransjen er verst. Her brøt mer enn halvparten av bedriftene smittevernsreglene.

– Under en alvorlig pandemi forventer vi at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først. Det skal være trygt å gå på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet, som har gjennomført 280 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen.

Smittevernmangler i fire av ti tilsyn med overnatting og servering

Mange virksomheter er dyktige på smittevern mot kundene, men feiler overfor egne ansatte.

Nesten halvparten av fjørfebøndene hadde manglar når det gjaldt kartlegging og risikovurdering av støv, gass og informasjon om slik eksponering. Foto: iStock

Helsa til mange fjørfebønder i fare

Verken arbeidsgivarar eller arbeidstakarar veit nok om helserisikoen dei utset seg for når dei jobbar med fjørfe.

Arbeidstilsynet varsler strenger reaksjoner mot bedrifter som ikke overholder smittevernet. Foto: iStock

Arbeidstilsynet sjekker smittevernet

Arbeidstilsynets inspektører skal nå ut å kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser.

Avsløringene om dårlige lønn og boforhold for utenlandsk arbeidskraft har vært mange denne sommeren. Bildet viser omgivelser rundt innkvarteringen på en gård på Østlandet. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet«Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg»

Arbeidstilsynet samarbeider med flere EU-land for å hindre utnytting av arbeidskraft fra Romania, Litauen, Estland, og Bulgaria.

Dette er fra ett av tilsynene Arbeidstilsynet har vært på. Bildet viser omgivelser rundt innkvarteringen på en gård på Østlandet.

Arbeidstilsynet fant lovbrudd i alle tilsyn i sesongbasert landbruk

Arbeidstilsynet har avdekket at bønder på Østlandet tilbyr sesongarbeidere for lav lønn eller innkvartering med altfor lav standard.

Annonse