Annonse

Ellen Kielland og Karianne Spetaas Henriksen

Ellen Kielland er seniorrådgiver i avdeling mat, seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet og Karianne Spetaas Henriksen er fagsjef ernæring i Animalia