Annonse
«Våre lister over dyrevennlig mat er veldig populære», skriver Kaja Efskind (innfelt) i Dyrevernalliansen.  Richard Clark | iStock og Dyrevernalliansen
«Våre lister over dyrevennlig mat er veldig populære», skriver Kaja Efskind (innfelt) i Dyrevernalliansen.     Foto: Richard Clark | iStock og Dyrevernalliansen  
Synspunkt
Utfordringen

La oss jobbe sammen for et dyrevennlig landbruk


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Kaja Efskind er kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

SYNSPUNKT. Forbrukere bør få mulighet til å velge mat fra produsenter med bedre dyrevelferd, og heller betale litt mer for kjøttet.

Dessverre opplever vi at næringa selv har for lave ambisjoner når det gjelder dyrevelferd

Dyrevernalliansen arbeider for å snu landbruket i en mer dyrevennlig retning. Tiltak for økt dyrevelferd koster ofte penger. Derfor har vi i mange år arbeidet politisk for at bonden skal få støtte til å løfte dyrevelferden utover minimumskravene, for eksempel gjennom investeringsstøtte og pristilskudd.

Vi jobber også for å informere forbrukere om dyrevelferd, og hvilke produkter de bør velge.

Egen matmerking

Våre lister over dyrevennlig mat er veldig populære. Matvarene i Dyrevernalliansens produktguide er vurdert etter bestemte kriterier. I vurderingen av produktene tar vi utgangspunkt i sentrale velferdsbehov for hvert dyreslag, og vurderer i hvilken grad disse er oppfylt.

Dyrevernmerket betyr at produksjonen er godkjent av Dyrevernalliansen og sertifisert etter våre kriterier av en uavhengig tredjepart. Dette er Norges eneste matmerking for bedre dyrevelferd.

Dyrevernmerket løfter frem dyktige bønder, og legger grunnlaget for at dyrevelferdstiltak kan få mer oppmerksomhet og høyere lønnsomhet. Forbrukere som velger mat med Dyrevernmerket, kan føle seg trygge på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet.

Vi blir stadig kontaktet av nye produsenter som er nysgjerrige på Dyrevern­merket

Gi bonden skikkelig betalt

Gjennom Dyrevernmerket ønsker vi å bidra til en utvikling der dyra får det bedre og bonden får skikkelig betalt for jobben. Trivsel i hverdagen og økonomisk trygghet for bonden er viktig i seg selv, men har også betydning for god dyrevelferd.

Når kjøtt selges til dumpingpris, undergraver det respekten for både dyret og bondens arbeid. Vi tror at økt bevissthet rundt dyrevelferd vil øke betalingsviljen hos enda flere forbrukere.

Dessverre opplever vi at næringa selv har for lave ambisjoner når det gjelder dyrevelferd, og at realiteten er langt unna glansbildene de helst viser i reklamen. Det er både urettferdig og feil å angripe enkeltbønder for driftsformer som ikke ivaretar husdyrenes behov, så lenge dette er anbefalt standard fra landbruksnæringens egne organisasjoner. I en næring der inntjeningen allerede er lav, står bønder i dag alene med økte kostnader og økonomisk risiko dersom de ønsker å løfte dyrevelferden i egen produksjon.

Mer kvalitet framfor kvantitet

Den norske bonden er prisgitt rammebetingelsene bestemt av politikerne og deres egne bondeorganisasjoner. I dag fremsnakker disse organisasjonene de intensive driftsformene, i stedet for å bruke sin politiske makt til å kreve et mer dyrevennlig landbruk. Landbruket bør ta på alvor at mange forbrukere nå etterspør en høyere standard for dyrevelferd.

Heldigvis er mange norske bønder opptatt av dyrevelferd, og vi blir stadig kontaktet av nye produsenter som er nysgjerrige på Dyrevernmerket.

Tiden er inne for å tenke i nye baner, og vri husdyrproduksjonen mot mer kvalitet fremfor kvantitet. Dette vil gavne dyr, bønder, forbrukere og planeten vår.

Dyrevernalliansen er en norsk stiftelse som ble etablert i 2001. Visjonen er at ingen dyr skal lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansens mål er god livskvalitet for alle dyr.

Denne artikkelen er også publisert i papirutgaven av Matindustrien #5/2020. Her kan du bestille et gratis prøveabonnement som stanser automatisk.

Annonse
Annonse