Annonse

Forskning

Forskerne har funnet nye løsninger på utfordringene med mjøldogg i veksthus. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bonden får ny klimavennlig teknologi i veksthuset

Forskerne har utviklet ny teknologi med ultrafiolett lys som bonden kan bruke for å håndtere problemer med soppen mjøldogg.

Seniorforsker Jens Petter Wold (i midten) leder SFI Digital Food Quality, mens Ragnhild Dargøy Whitaker leder et forskningsområde i SFI Harvest. Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen. direktør er svært godt fornøyd med bevilgningen til se

Storsatsing på digitalisering i matproduksjon

Nofima blir vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Vanninnholdet i poteter har betydning for hva det lønner seg å bruke dem til. For pommes frites er det best med poteter med høyt tørrstoffinnhold. Med SmartSensorteknologien kan Findus sortere potetene direkte på prosesslinja. Foto: Jens Petter Wold | Nof

Forskning­Digitaliseringens muligheter for norsk mat­produksjon

Mange har forbedret sine digitale ­ferdigheter under korona­krisen. I Nofima har digitalisering i mat­produksjon vært et sentralt forsknings­område i mange år.

– Kunnskapen vi får fra forskningen om gjær- og bakteriestammene her på gården og i bryggeriet gjør at vi kan lage nye, særpregede øltyper, sier Eivin Eilertsen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen | Nofima

Kunnskapsbrygging i Telemark

Ambisjonen om å utvikle Norges første spontanfermenterte surøl har ført forskere til Lindheim Ølkompani.

Sjøkrepsen er velsmakende og høyt elsket delikatesse. Foto: Robert Wolff | SINTEF Ocean

ForskningLevendetransport av sjøkreps kan åpne nye markeder

Ny forskning på transportmetoder fra SINTEF Ocean kan gi enda mer eksport av sjøkreps.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil gjøre Norge til et foregangsland innen matproduksjon. Foto: Carina Johansen | NTB scanpix

Styrker forskning innen bærekraftig og trygg matproduksjon

Forskningsrådet lyser ut inntil 160 millioner kroner.

Dagbjørn Skipnes i Nofima mener mulighetene for tare i et moderne norsk kosthold er store og mange. Foto: Marit B‌endz

ForskningTare – viktig kilde til livsviktig jod

Nofima vil sammen med matindustrien jobbe videre for å utvikle nye matprodukter med tare.

Nofima-forskere har besøkt to fiskemottak for å finne ut mer om hvilke bakterier som kan finnes i bakteriebelegg. Foto: iStock

Hygiene i hvitfiskmottak

Nofima-forskere har undersøkt hvilke bakterier som finnes på prosessutstyr i hvitfiskmottak og om disse bakteriene kan redusere produktkvaliteten.

Øyvind Fylling-Jensen (innfelt) er administrerende direktør ved matforskningsinstituttet Nofima. Prøveuttak fra fiskerinæringen er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Foto: Nofima

Redusert forskningskapasitet hos Nofima

Lav kapasitet ved laboratoriene og ansatte på hjemmekontor forsinker forskningen hos Nofima.

Mange parametere skal tas hensyn til i jakten på den perfekte varmebehandling av torsk. Marthe Jordbrekk Blikra har i sitt doktorgradsarbeid hatt mange og lange økter med prøving og feiling på prosesskjøkkenet. Foto: Sarah Fjørtoft Jacobsen

Marthe tok doktorgrad på baking av torsk

Å ovnsbake fisk perfekt er ren vitenskap for Marthe Jordbrekk Blikra.

Universitetet i Tromsøs droneprosjekt mottar støtte til å kartlegge undervannsvegetasjon. Her er prosjektleder Martin Skjelvareid (til venstre) og fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

380 millioner til havforskning

42 prosjekter om marine økosystemer, fiskeri og havbruk får støtte fra Forskningsrådet.

Fiskevelferd, kvalitet, etikk og verdiskaping i kystfiskeriene skal under forskerlupen. Foto: Emil Bremnes | Nofima

Skal forske på etisk fiske

Hvordan kan villfisk fanges mest mulig skånsomt for å sikre både fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst? Dette skal forskere nå undersøke.

Nofimas Tormod Næs og Paula Varela har gjort sensorikk- og forbrukeranalyser av blant annet byggbrød, der tekstur og personlig smak påvirket hvor mye testpersonene spiste. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen | Nofima

Ny forskningTekstur som kur for overspising

Å forandre teksturen til godt likt mat kan gjøre at folk spiser mindre.

Sjekk forskjellen: Mandelpoteter belyst i 3 dager under LED-lys (2500 lux) ved 6 °C (venstre bilde) og 20° C (høyre bilde). Foto: Nofima

Ny forskningKjøling reduserer grønnfarging av potet

Lys har stor betydning for hvor fort poteter blir grønne. Kjøling forsinker prosessen, viser foreløpige forskningsresultater.

Nofima har forsket på effekten av å tilsette mye karbondioksid (CO2) i kylling råvarer underveis i foredlingsprosessen. Foto: Nofima

Nyskapende matbehandlingCO2-metting kan gi lengre holdbarhet for kylling

Matforskere tester nyskapende løsninger for å bidra til mindre matsvinn og bedre mat.

Naturlig = mat produsert etter økologiske prinsipper

«Vi vil ha naturlig mat», sier forbrukerne. Det de egentlig mener er at de vil ha mat produsert etter økologiske prinsipper, sier samfunnsforsker Annechen Bahr Bugge.

Ren, naturlig arktisk mat. Forsker-funnene viser mulighet for å oppnå økt verdi på matprodukter fra nord nettopp på grunn av den arktiske opprinnelsen. Foto: Frank Gregersen, Nofima

NofimaStor framtid for arktisk mat

Ren, naturlig arktisk mat ser ut til å ha en stor framtid på verdensmarkedet. Den arktiske opprinnelsen er det store konkurransefortrinnet.

Annonse