Annonse

Fagartikler

Synspunkt
Det finnes ikke en felles regulering og lovgivning for hvordan emballasje skal merkes og sorteres. Foto: iStock

Stakkars miljøbevisste forbruker

Offentlig regulering må til for å få på plass gode systemer for merking, bruk og gjenbruk av plastemballasje.

Doktor Laura Gil Martens i AM Nutrition og Nofima-rådgiver Stian G. Iversen i sving på kjøkkenet.

Testing og produktutvikling av råvare av erter

Erter har nesten uendelige muligheter. Vi har vært med på testing hos AM Nutrition.

Vanninnholdet i poteter har betydning for hva det lønner seg å bruke dem til. For pommes frites er det best med poteter med høyt tørrstoffinnhold. Med SmartSensorteknologien kan Findus sortere potetene direkte på prosesslinja. Foto: Jens Petter Wold | Nof

Forskning­Digitaliseringens muligheter for norsk mat­produksjon

Mange har forbedret sine digitale ­ferdigheter under korona­krisen. I Nofima har digitalisering i mat­produksjon vært et sentralt forsknings­område i mange år.

Sjøkrepsen er velsmakende og høyt elsket delikatesse. Foto: Robert Wolff | SINTEF Ocean

ForskningLevendetransport av sjøkreps kan åpne nye markeder

Ny forskning på transportmetoder fra SINTEF Ocean kan gi enda mer eksport av sjøkreps.

Østfoldforskning har studert hvilke sosiale indikatorer i næringsmiddelindustrien som kan gi grunnlag for nye tiltak for forbedringer med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Foto: iStock

ForskningSosial bærekraft i næringsmiddelindustrien

Det er stort behov for økt kunnskapsgrunnlag for sosiale utfordringer knyttet til norsk næringsmiddelindustri.

Nofima-forskere har besøkt to fiskemottak for å finne ut mer om hvilke bakterier som kan finnes i bakteriebelegg. Foto: iStock

Hygiene i hvitfiskmottak

Nofima-forskere har undersøkt hvilke bakterier som finnes på prosessutstyr i hvitfiskmottak og om disse bakteriene kan redusere produktkvaliteten.

Sjekk forskjellen: Mandelpoteter belyst i 3 dager under LED-lys (2500 lux) ved 6 °C (venstre bilde) og 20° C (høyre bilde). Foto: Nofima

Ny forskningKjøling reduserer grønnfarging av potet

Lys har stor betydning for hvor fort poteter blir grønne. Kjøling forsinker prosessen, viser foreløpige forskningsresultater.

Nofima har forsket på effekten av å tilsette mye karbondioksid (CO2) i kylling råvarer underveis i foredlingsprosessen. Foto: Nofima

Nyskapende matbehandlingCO2-metting kan gi lengre holdbarhet for kylling

Matforskere tester nyskapende løsninger for å bidra til mindre matsvinn og bedre mat.

Ren, naturlig arktisk mat. Forsker-funnene viser mulighet for å oppnå økt verdi på matprodukter fra nord nettopp på grunn av den arktiske opprinnelsen. Foto: Frank Gregersen, Nofima

NofimaStor framtid for arktisk mat

Ren, naturlig arktisk mat ser ut til å ha en stor framtid på verdensmarkedet. Den arktiske opprinnelsen er det store konkurransefortrinnet.

Annonse