Annonse

Fagartikler

En typisk bedrift i næringsmiddelindustrien har både et kjøle- og varmebehov – og dermed et stort potensial til å redusere energiforbruk og driftskostnader, skriver Carriers prosjektutviklere Silje Marie Smitt og Steffen Holanger. Foto: NTB | Carrier

Slik kan energikostnadene kuttes

For å oppnå effektiv drift er det viktig å se på hele energiflyten i et prosessanlegg og deretter velge et tilpasset system som optimaliserer driften.

Undervannsrestauranten Under i Lindesnes er blant dem som mottar støtte. Foto: Tor Erik Schrøder | NTB

Havprosjekter får 68 utviklingsmillioner

Elleve prosjekter innen havbruk, fiskeri og grønn skipsfart får til sammen 68 millioner kroner over tre år.

Synspunkt
Det finnes ikke en felles regulering og lovgivning for hvordan emballasje skal merkes og sorteres. Foto: iStock

Stakkars miljøbevisste forbruker

Offentlig regulering må til for å få på plass gode systemer for merking, bruk og gjenbruk av plastemballasje.

Doktor Laura Gil Martens i AM Nutrition og Nofima-rådgiver Stian G. Iversen i sving på kjøkkenet.

Testing og produktutvikling av råvare av erter

Erter har nesten uendelige muligheter. Vi har vært med på testing hos AM Nutrition.

Vanninnholdet i poteter har betydning for hva det lønner seg å bruke dem til. For pommes frites er det best med poteter med høyt tørrstoffinnhold. Med SmartSensorteknologien kan Findus sortere potetene direkte på prosesslinja. Foto: Jens Petter Wold | Nof

Forskning­Digitaliseringens muligheter for norsk mat­produksjon

Mange har forbedret sine digitale ­ferdigheter under korona­krisen. I Nofima har digitalisering i mat­produksjon vært et sentralt forsknings­område i mange år.

Sjøkrepsen er velsmakende og høyt elsket delikatesse. Foto: Robert Wolff | SINTEF Ocean

ForskningLevendetransport av sjøkreps kan åpne nye markeder

Ny forskning på transportmetoder fra SINTEF Ocean kan gi enda mer eksport av sjøkreps.

Østfoldforskning har studert hvilke sosiale indikatorer i næringsmiddelindustrien som kan gi grunnlag for nye tiltak for forbedringer med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Foto: iStock

ForskningSosial bærekraft i næringsmiddelindustrien

Det er stort behov for økt kunnskapsgrunnlag for sosiale utfordringer knyttet til norsk næringsmiddelindustri.

Nofima-forskere har besøkt to fiskemottak for å finne ut mer om hvilke bakterier som kan finnes i bakteriebelegg. Foto: iStock

Hygiene i hvitfiskmottak

Nofima-forskere har undersøkt hvilke bakterier som finnes på prosessutstyr i hvitfiskmottak og om disse bakteriene kan redusere produktkvaliteten.

Sjekk forskjellen: Mandelpoteter belyst i 3 dager under LED-lys (2500 lux) ved 6 °C (venstre bilde) og 20° C (høyre bilde). Foto: Nofima

Ny forskningKjøling reduserer grønnfarging av potet

Lys har stor betydning for hvor fort poteter blir grønne. Kjøling forsinker prosessen, viser foreløpige forskningsresultater.

Nofima har forsket på effekten av å tilsette mye karbondioksid (CO2) i kylling råvarer underveis i foredlingsprosessen. Foto: Nofima

Nyskapende matbehandlingCO2-metting kan gi lengre holdbarhet for kylling

Matforskere tester nyskapende løsninger for å bidra til mindre matsvinn og bedre mat.

Ren, naturlig arktisk mat. Forsker-funnene viser mulighet for å oppnå økt verdi på matprodukter fra nord nettopp på grunn av den arktiske opprinnelsen. Foto: Frank Gregersen, Nofima

NofimaStor framtid for arktisk mat

Ren, naturlig arktisk mat ser ut til å ha en stor framtid på verdensmarkedet. Den arktiske opprinnelsen er det store konkurransefortrinnet.

Annonse