Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking ved fire anlegg

NTB
Publisert: 4. mars 2020 kl 13.53
Oppdatert: 4. mars 2020 kl 13.57

En arbeidsgruppe skal vurdere mulighetene for og konsekvensene av en avvikling av skjæring og pakking ved anleggene i Bjerka, Gol, Førde og Egersund.

Dersom Nortura går inn for dette vil aktiviteten samles på Rudshøgda og i Malvik.

– Norturas økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende, og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli mer effektive. Vi trenger derfor å samle større volum på færre steder for å ta ut overkapasitet, gjøre forenklinger i varestrømmer og få ned enhetskostnaden, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen i en pressemelding.

Overfor NTB ønsker ikke Svendsen å gi noe svar på hvor mange arbeidsplasser som eventuelt vil bli lagt ned eller flyttet.

– Dette dreier seg om skjæring av storfe, som bare er en av aktivitetene som foregår på anleggene, sier hun.

– Anleggene driver også med annen aktivitet. Anlegg som slakter og skjærer storfe og småfe har en del sesongbaserte vikarer. Det betyr at ikke alle ansatte ved beskjæringen nødvendigvis går ut, utdyper hun.

Nortura viser iølge Nationen også til at konkurrentenes skjæreavdelinger på storfe er tre ganger så store som Norturas, og at det derfor er vanskelig å konkurrere på effektivitet og pris.

Saken fortsetter under annonsen

Rapporten vil være klar i løpet av mai.