4 av 10 rensefisker dør i merdene

NTB
Publisert: 25. februar 2020 kl 12.15
Oppdatert: 25. februar 2020 kl 12.16

Hvert år blir det satt ut mellom 50 og 60 millioner rensefisk i norske oppdrettsmerder. Berggyltene og rognkjeksen har en verdi på 1,2 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

En ny rapport fra Mattilsynet viser at 24 millioner rensefisken som ble satt ut, ble funnet døde i merdene i 2018. Det tilsvarer 40 prosent av all rensefisken.

– Dyrevelferdsloven gjelder også for rensefisken. Mye tyder imidlertid på at den ikke tilpasser seg livet i oppdrettsanleggene eller at dens behov ikke blir ivaretatt, sier direktør for fisk og sjømat Elisabeth Wilmann i Mattilsynet i en pressemelding.

Mye av rensefisk forsvinner uten at det blir registrert, og det reelle tallet er dermed trolig langt høyere, påpeker Wilmann.

Vernet av loven

Rensefisken har etter lovverket like sterkt vern som laksen. Rapporten fra Mattilsynet viser at oppdrettsnæringen ikke har god nok kontroll på de svømmende lakselusrenserne.

– Man kan ikke ha et husdyrhold på 60 millioner individer der man ikke vet hvor dyrene blir av eller hvorfor en høy andel av dyrene dør. Det er verken bærekraftig eller dyrevelferdsmessig forsvarlig, står det i rapporten.

Saken fortsetter under annonsen

Mattilsynet påpeker også flere avvik hos fiskere av vill rensefisk, oppdrettere av leppefisk og oppdrettsanleggene som bruker rensefisken. Blant annet unnlot flere oppdrettere å registrere dødeligheten i internkontrollsystemene før den hadde nådd 75 prosent eller mer.

Sjømat Norge: «Vet for lite»

Direktør for miljø og helse Henrik Stenwig i Sjømat Norge viser til at det er litt sent å vurdere velferden til rensefisken når den er død. Han etterlyser mer kunnskap.

«Vi vet for lite om årsakene til at rensefisken dør og om velferdsstatus når fisken er i live, da den eneste velferdsindikatoren Mattilsynet bruker er antall døde fisk. Dette skal vi som næring, som Mattilsynet påpeker, jobbe sammen videre for å finne ut av og forbedre», skriver han i en epost til DN.

Dyrevernalliansen mener rapporten viser at bruken av rensefisk bør forbys.