Grøntsesongen er i gang og Gartnerforbundets Katrine Røed Meberg etterlyser sesongarbeidere med erfaring og kompetanse. Foto: Roland Schgaguler | NTB og Gartnerforbundet

Grøntsesongen er i gang og Gartnerforbundets Katrine Røed Meberg etterlyser sesongarbeidere med erfaring og kompetanse.

Foto: Roland Schgaguler | NTB og Gartnerforbundet

GARTNERFORBUNDET

– Vi lider sårt under mangel på kompetanse og erfaring

Arne Kongsnes
Publisert: 11. mai 2022 kl 08.49
Oppdatert: 11. mai 2022 kl 09.42

– Vi lider sårt under mangel på kompetanse og erfaring, sier Norsk Gartnerforbunds generalsekretær Katrine Røed Meberg til Matindustrien.

Bedring, men stadig utfordrende

Hun understreker at den generelle tilgangen på arbeidskraft er en langt bedre enn den var i fjor.

– Ettersom folk kan reise kommer mange sesongarbeidere fra Polen og andre land i Europa tilbake. Men vi oppfatter samtidig at det har skjedd noen dreininger i arbeidsmarkedet i løpet av tiden med pandemi, og noen har valgt å ta arbeid i andre land eller i andre næringer. Situasjonen er betydelig bedre enn i fjor, men vi lider sårt under mangel på kompetanse og erfaring, sier Meberg.

Taper for andre næringer

Mange har spådd at mange erfarne arbeidere ikke ville komme tilbake etter pandemiårene. Det bekrefter også Meberg:

– Vi har dessverre mistet mange av de som har kommet hit år etter år, som følge av den internasjonale situasjonen og trolig på grunn av regelverk, og konkurranse med andre næringer med høyere betalingsevne.

Saken fortsetter under annonsen

Krevende med flyktninger

I slutten av mars signaliserte Gartnerforbundet at grøntnæringen håper å sysselsette 3.000 ukrainske flyktninger. Hvor mange som er ansatt, har ikke Meberg oversikt over.

– Men vi vet at det er en del som er blitt ansatt, og vi vet det finnes ledige jobber. Vi har løpende kontakt med myndighetene og gartnerne om dette.

Tilbakemeldingen fra gartnerne er at de trenger flere ansatte.

– Vi håper at flere av flyktningene ønsker å ta arbeid i vår næring.  Det er fremdeles en utfordring at saksbehandling i noen tilfeller er tidkrevende. Det er nå viktig at saksgangen for disse blir kortet ned slik at de kan raskt starte opp. Det tror jeg også vil være godt for ukrainerne, sier Meberg.

Må ha papirene i orden

Tirsdag denne uka varslet Økokrim om at flere politidistrikter både i mars og april har rapportert at nyankomne ukrainske asylsøkere har fått tilbud om arbeid før de har blitt innvilget oppholdstillatelse. Økokrim minner om at ukrainske borgere først har rett til å arbeide i Norge etter at de har fått innvilget arbeidstillatelse eller kollektiv beskyttelse.

Saken fortsetter under annonsen

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge 25. februar. Siden er det kommet 16.138 søknader.