Annonse
Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.
Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.  

Skeptisk til forslag om endringer i kompensasjonsordningen


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Å miste sine kunder som leverandør er like utfordrende som for de bedriftene som direkte har fått skjenkestopp eller har blitt stengt ned, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Vanskelig å vurdere

Både NHO og NHO Mat og Drikke har gitt sine svar etter at regjeringen ba om innspill til endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet. Regjeringen foreslår blant annet krav om tilbakebetaling av kompensasjon ved overskudd eller utbetaling av utbytte. Videre foreslås det også endringer knyttet til ordningen med tapt varelager, som skal kompensere for tapet av ferske produkter eller produkter med kort varighet som ikke kan selges på grunn av smitteverntiltakene. 

NHO Mat og Drikke mener at kompensasjonsordningene i større grad også bør omfatte de virksomhetene som indirekte er rammet av smitteverntiltakene.

– Vi støtter også NHOs syn på at endringsforslagene knyttet til krav om tilbakebetaling gir uforutsigbarhet for bedriftene. Det er vanskelig å vurdere hvilken økonomisk støtte den enkelte bedrift faktisk kan få med disse endringsforslagene, sier Brubakk.

Mange faller utenfor

NHO Mat og Drikke har sendt inn en supplerende høringsuttalelse, der tre forhold påpekes:

  1. Landbruk: Her er det eksempler på virksomheter som bruker innleid arbeidskraft i sesong, men har ingen faste ansatte. Siden det er krav til at virksomheten har ansatte, vil disse falle utenfor kompensasjonsordningene.

  2. Tapt varelager: Ordningen med kompensasjon for tapt varelager begrenset til de virksomhetene som direkte er underlagt smitteverntiltak. Imidlertid er det mange produsenter og leverandører som nå må destruere sine ferskvarer, fordi disse med de gjeldene smitteverntiltakene, ikke kan selges.

  3. Særavgifter: Det påløper også særavgifter på produkter som aldri kommer i salg, men disse kompenseres ikke av ordningene slik de i dag er utformet.

 

 

Annonse
Annonse