Annonse
Forsidemerking av næringsinnhold på matvarer er et av temaene som også vil berøre Norge. Flere alternativer ligger på bordet. Kilde: EU-kommisjonens spørreundersøkelse.
Forsidemerking av næringsinnhold på matvarer er et av temaene som også vil berøre Norge. Flere alternativer ligger på bordet. Kilde: EU-kommisjonens spørreundersøkelse.  

Nå kan du si din mening til EU om matmerking

«Farm to Fork»-strategien (F2F) er en sentral del av Europas Grønne Giv og står også sentralt i EUs arbeid for å nå FNs bærekraftmål, og omhandler bærekraftutfordringer i hele matproduksjonskjeden. Dagens kosthold er ikke bærekraftig, verken for helsen eller miljøet. Kostholdet må endres og forbrukerne må få tilstrekkelig informasjon til å velge sunn mat, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Vil berøre Norge

F2F-strategien består av en rekke mål og konkrete tiltak. Flere av disse tiltakene vil kunne medføre endringer i matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011, som er gjennomført i Norge i matinformasjonsforskriften. Målet er å forbedre merkingen og hjelpe forbrukerne til å velge sunnere og mer bærekraftig produserte produkter og motvirke matsvinn. 

Dette gjelder:

  • Et felles europeisk og obligatorisk forsidemerke for ernæringsinformasjon (FOP-merking)

  • Utarbeidelse av ernæringsprofiler

  • Utvidet opprinnelsesmerking

  • Holdbarhetsmerking, særlig for å redusere matsvinn

  • Innholdsmerking av alkoholholdige drikker (foreslått på grunn av EUs kreftstrategi, inkludert av praktiske årsaker i denne prosessen)

Du kan bidra ved å svare på spørreundersøkelsen om endringer i matinformasjonsforordningen. Svarfristen er 7. mars 2022. Den er åpne for alle, men du må opprette en bruker.

Eget forsidemerke

Et felles europeisk og obligatorisk forsidemerke for ernæringsinformasjon har vært diskutert lenge, og i flere EU-land er det tatt i bruk med forskjellige løsninger. I dag er forsidemerkingen frivillig, men målet er å gjøre den obligatorisk.

Her er alternativene for forsidemerking i kortform:

  • Næringsinnhold: Informasjon om mengdene av spesifikk næringsstoffer (fett, mettet fett, sukker, salt), energiinnholdet i en porsjon og andelen (%) av daglig referanseinntak. Fargekoder – grønn, gul og rød – kan brukes for å klassifisere mengden av de nevnte næringsstoffene.

  • Total ernæringsverdi: Enkel figur (Nutri-score) som basert på næringsinnholdet gir bokstaver fra A til E, der A er mørkegrønn og signaliserer høyeste ernæringsverdi (mest sunn) og en mørk oransje E den andre enden av sunnhetsskalaen. 

  • Andre merker: Informasjon om den totale næringsverdien til et produkt gjennom en positiv (godkjennings)logo som kun kan brukes på matvarer som oppfyller spesifikke ernæringskriterier. I Norge er Nøkkelhullet et eksempel. Dette kan i forslaget kombineres med annen forsidemerking.

 

Annonse
Annonse