Annonse
Handle – Norgesgruppens bærekraftfond – er det første i sitt slag i Norge. Nå er de første millionene delt ut.
Handle – Norgesgruppens bærekraftfond – er det første i sitt slag i Norge. Nå er de første millionene delt ut.

14,5 millioner til bærekraftprosjekter

I løpet av første søknadsrunde har fondet mottatt hele 68 søknader. Nå offentliggjøres de første åtte prosjektene som får støtte. Blant disse er sirkulære klimatomater, utvikling av plantebaserte produkter og luftebalkonger for griser.

Disse får penger

68 søknader er innkommet i første søknadsrunde, og det er tildelt totalt 14,5 millioner kroner til åtte prosjekter:

  • Reklima: Norske klimatomater, sirkulær produksjon med biogass fra matavfall og husdyrgjødsel.

  • Våren: Produsere norsk, plantebasert meierialternativ med havre.

  • Nortura: Griser får mer lys, luft og plass gjennom ombygging av eksisterende driftsbygninger.

  • Kysthagen: Familiebedrift skalerer opp juiceproduksjon av grønnsaker som ellers kastes.

  • Tine: Bruke restråstoff fra melkeproduksjon i industrien

  • Orkla: Utvikle gode alternativer for tilsetningsstoffet karragenan i forskjellige produkter.

  • Mack Bryggerier: Fange inn overskuddskarbon fra ølproduksjon til bruk som kullsyre i drikkevarer.

  • Kinginstituttet: Kartlegge hvordan migrantarbeidere møtes i den norske verdikjeden for mat.

Grønnere og sunnere

Norgesgruppen – som blant annet består av dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar – lanserte i oktober 202 bærekraftfondet Handle.

Fondet skal investere i prosjekter som fører til tettere samarbeid om en grønnere og sunnere utvikling av den norske verdikjeden for mat, og er et tillegg til NorgesGruppens egne bærekraftstiltak.

– Den store pågangen viser at det jobbes godt med områder som miljø, helse og mennesker i norsk matproduksjon, sier Signe Bunkholt Sæter, direktør for bærekraft i Norgesgruppen.

– Det er tydelig at det jobbes målrettet med bærekraftig omstilling gjennom hele verdikjeden. Fondet har fått til sammen 68 gode og relevante søknader fra store og små aktører. Blant disse er både potensielle og eksisterende samarbeidspartnere, i tillegg til gründere, interesseorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner. Prosjektene det er søkt om støtte til, er alt fra sirkulær ressursbruk og bedre dyrevelferd, til lavere klimautslipp i produksjon og produktutvikling, og flere plantebaserte produkter, sier Signe Bunkholt Sæter.

– Fondets faglige utvalg har gått grundig gjennom alle søknadene, og vi har latt oss imponere av både innholdet og ambisjonene. Nå er vi glade for å kunne offentliggjøre de første prosjektene som får støtte fra Handle. Felles for disse er at de bidrar til en bærekraftig utvikling i den norske verdikjeden for mat, fortsetter Sæter.

Ny runde i år

Handle – Norgesgruppens bærekraftfond – er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører med relevante prosjekter, som vil samarbeide med Norgesgruppen, kan søke om midler til bærekraftprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker. Neste søknadsrunde kommer i løpet av 2022.

Handle skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden. Bærekraftfondet har et tildelingsutvalg som har overordnet ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.

 

 

Annonse
Annonse