Annonse
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).  

Vil ha ny lov om norsk lønn i norske farvann


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Regjeringen har startet arbeidet med å lage et lovutkast, og nå oppfordrer havministeren partene i maritim næring til å komme med innspill og bidra til å finne gode løsninger sammen på spørsmålene som gjenstår.

Uavklarte temaer

– Dette arbeidet har vært utredet i Holmefjordutvalget, men det er fortsatt noen uavklarte spørsmål. Jeg har et mål om å få dette på plass raskt og levere et lovforslag til Stortinget neste høst. I dag har jeg oppfordret alle partene her om å bruke tiden fram mot nyttår til å finne gode løsninger på de spørsmålene som gjenstår, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

De gjenstående spørsmålene knytter seg til nærskipsfart og cruise, og hvilken type fartøysaktivitet på norsk sokkel som bør omfattes.

Høsten 2022

Nærings- og fiskeridepartementet vil ta utgangspunkt i Holmefjordutvalgets anbefalinger, og utforme regler som i størst mulig grad gjenspeiler innholdet i disse. Departementet tar sikte på at et lovutkast kan ferdigstilles rundt påske og deretter sendes ut høring, slik at et nytt lovforslag kan presenteres for Stortinget i løpet av høsten 2022.

 

 

Annonse
Annonse