Annonse
Regjeringen foreslår at veksthusnæringen skal få kompensert deler av strømregningen for perioden desember 2021 – mars 2022. Foto: Cornelius Poppe | NTB
Regjeringen foreslår at veksthusnæringen skal få kompensert deler av strømregningen for perioden desember 2021 – mars 2022. Foto: Cornelius Poppe | NTB  

Veksthusnæringa får strømkompensasjon


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Kostnadene til elektrisk kraft har økt kraftig i det siste. Dette har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon for veksthusnæringa.

Regjeringen har lagt opp til en ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden fra desember 2021 til og med mars 2022.

God hjelp, men ...

– Dette er definitiv noe som vil være et positivt bidrag til en veksthusnæring i krise. Noe som vil kunne bidra til at flere gartnerier kan holde hjulene i gang, sier daglig leder Kristian Solberg Solberg i Solberg Gartneri i Asker til Nationen.

Han er likevel redd det ikke er nok:

– Samtidig er det slik at det er en stor fare for at dette er for lite og for sent så lenge det dreier seg om en dekning av 50 prosent over 70 øre.

Generalsekretær Kathrine Røed Meberg i Gartnerforbundet sier dette til avisen:

– Ordningen vil gi gartnerne god hjelp, men det vil fortsatt være store ekstrautgifter. Våre estimat tilsier at cirka én tredjedel av merkostnadene dekkes, men dette er selvfølgelig avhengig av strømprisene fremover. En skulle alltids ønske at man fikk dekket mer, men samtidig har vi sett at dette har vært vanskelig å få på plass en ordning.

Må ikke bli et tapsprosjekt

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon. Næringa har de siste årene kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba 10. desember om en særskilt søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens arbeid med kompensasjonsordninger.

Stor andel av kostnadene

Elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 prosent av variable kostnader. Kostnadsøkningene de siste månedene har derfor ført til en svært vanskelig situasjon for disse produsentene.

– Generelt mottar veksthusnæringen lite støtte over jordbruksavtalen, og det finnes ingen ordinær tilskuddsordning som kan brukes til å støtte denne produksjonen. For veksthusnæringen er situasjon særlig krevende, fordi elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene for denne produksjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

 

Annonse
Annonse