Annonse
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe | NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe | NTB  

Vedum: – Vi skal stille opp for folk, bedrifter og næringer


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Jeg forstår at både arbeidstakere og bedriftseiere er bekymret for denne situasjonen. De nødvendige men strenge smitteverntiltakene vil gjøre det mer krevende for mange folk, bedrifter og næringer. Vi skal stille opp for dem. Vi tar nå i bruk en enda større del av verktøykassa og foreslår en tiltakspakke som vil lette den økonomiske byrden for de som nå har det vanskelig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dekker tapt varelager

– Mange bedrifter og ansatte har allerede hatt det tøft i de tidligere fasene i pandemien. Nå innfører vi nye smitteverntiltak, som vil gjøre det vanskelig å holde aktivitetsnivået oppe. Vi vil strekke oss langt for å hjelpe næringslivet og vil gjøre det vi kan for at folk skal beholde arbeidsplassene sine og at bedrifter skal komme seg gjennom denne perioden også. Derfor forlenger vi den generelle kompensasjonsordningen og gjeninnfører støtteordningen for publikumsåpne arrangementer. Partene vil trekkes aktivt med i arbeidet med dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre opplyser også at 100 prosent av tapt varelager skal dekkes for bedrifter som rammes direkte av nedstengingen, her er utelivsbransjen og alkoholleveranse et eksempel.

Begrenser utbytte

Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, men legger begrensninger på utbytte.

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Lønnsstøtte klar denne uka?

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Før helgen lovet regjeringen å få på plass en lønnsstøtteordning til næringslivet, hvor formålet er å hindre flest mulig permitteringer. NHO, LO og Virke har flere ganger etterlyst en slik ordning.

Nå kan den snart være på plass, varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Målet er å prøve å lande det i løpet av uka, sa Vedum på en pressekonferanse tirsdag, dagen etter nok en runde med kraftige innstramminger i koronatiltakene.

Regjeringen forlenger en rekke koronaordninger ut februar og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Ordninger forlenges

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet (G). 3 G utgjør 319.197 kroner.

  • Særreglene med dagpenger for lærlinger

  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Disse tiltakene gjeninnføres

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder

  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent

  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller

  • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

– En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der vi vet at det er mange i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Vi vil ikke at de skal gå ut i ingenting, derfor senker vi inntektskravet for å få dagpenger, sier statsråden.

– Foreløpig gjelder disse tiltakene ut februar. Vi vurderer fortløpende om det trengs flere tiltak og har tett kontakt med partene i arbeidslivet om dette, sier Tajik. 

I tillegg vil regjeringen åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

 

Annonse
Annonse