Annonse
Store aktører i den norske matbransje, med NorgesGruppens toppsjef Runar Hollevik (innfelt) i spissen, står bak klimainitiativet, som i dag ble overlevert landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: NorgesGruppen | Skift
Store aktører i den norske matbransjen, med NorgesGruppens toppsjef Runar Hollevik (innfelt) i spissen, står bak klimainitiativet, som i dag ble overlevert landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: NorgesGruppen | Skift  

Varsler bærekraftig taktskifte for norsk matproduksjon

Bak initiativet står NorgesGruppen, Tine, Bama, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC og Arntzen de Besche.

LES MER | Her kan du lese hele klimainitiativet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har bidratt med faglig råd til arbeidet, som har vært organisert gjennom Skift - Næringslivets klimaledere. Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Imponert statsråd

– Det er flott at ledende aktører i næringen søker sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Jeg blir både imponert og entusiastisk over arbeidet til Skift og deres samarbeidspartnere. For regjeringen står klimautfordringen helt sentralt, og da er det viktig at vi også har næringslivet som støttespillere i dette arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Aktørene bak notatet har satt tydelige mål frem mot 2030, inngått felles forpliktelser og samtidig uttalt noen forventninger til myndighetene for å kunne akselerere det grønne skiftet.

– Tiltakene er handlingsorienterte og utgjør en markant forskjell, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, som har ledet arbeidsgruppen.

Varige endringer

Virksomhetene vil gjennom felles initiativer bidra til konkrete og varige endringer i matsystemet, kutte klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften for norsk matproduksjon. Partene har definert fem områder som er sentrale for en dreining og innenfor tre av disse er det definert konkrete forpliktelser og samarbeidsprosjekter:

  • Matsvinn – partene forplikter seg til å redusere eget matsvinn med minimum 50 prosent senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025.

  • Emballasje – partene forplikter seg til å sørge for at all ny plast skal være 100% materialgjenvinnbar og bestå av minst 30% resirkulert plastmateriale innen 2025.

  • Ressurser – partene forplikter seg til kun å benytte fornybar energi innen utgangen av 2030. Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn.

  • Maten – kosthold i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet.

  • Teknologi – for et mer bærekraftig matsystem. Endre produksjonsmetoder og ressursbruk i en mer bærekraftig retning.

Kan og vil gå foran

– Det er viktig for oss at vi følger opp dette initiativet gjennom endring av vår egen virksomhet. Alle må bidra om vi skal klare å nå målene om et mer bærekraftig matsystem. Politikerne setter rammene, men næringslivet både kan og vil gå foran, noe dette samarbeidet viser, sier Hollevik i NorgesGruppen. 

– Skift er en «gjøretank» og dette initiativet demonstrerer hvordan ledende aktører omsetter bærekraft til konkurransekraft, uttaler Bjørn Kjærand Haugland, som leder næringslivsorganisasjonen Skift.

 

 

Annonse
Annonse