Annonse
Bondelagsleder Bjørn Gimming har et samlet landbruk i ryggen når han nå utfordrer hele det politiske Norge til et inntektsløft for landbruket. Foto: Norges Bondelag
Bondelagsleder Bjørn Gimming har et samlet landbruk i ryggen når han nå utfordrer hele det politiske Norge til et inntektsløft for landbruket.    Foto: Norges Bondelag
Valg 2021

Utfordrer politikerne til økonomisk løft for landbruket


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

På initiativ fra Bondelaget går nå organisasjoner og virksomheter i landbruket sammen om #landbruksløftet. Gigantene Tine og Nortura er blant virksomhetene som stiller seg bak.

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. Nå utfordres alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bondens inntekt betydelig. Inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn, skriver Norges Bondelag i en pressemelding.

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

Bred støtte

Det er mange aktører fra et bredt landbruk, enten produsenter, organisasjoner eller industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden.

– Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

Landbruk inn i valgkampen

Fra nå og gjennom de kommende seks uker fram til valgdagen, vil stortingskandidater møte #landbruksløftet.

– Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

Her er støttespillerne

Disse organisasjonene og virksomhetene fra et samlet landbruk støtter #landbruksløftet:

 • Norges Bondelag              

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag                

 • Nortura SA

 • Felleskjøpet Agri               

 • Gartnerhallen SA                                         

 • Tine

 • Rørosmeieriet                    

 • Grilstad AS

 • Norsk Kylling

 • Midt-Norge Slakteri  AS                   

 • Strand Unikorn og Norgesfôr

 • Hoff SA                              

 • Felleskjøpet Rogaland/Agder                    

 • Furuseth Slakteri AS

 • Fiskå Mølle AS                        

 • Geno SA                                                            

 • Norsk Gartnerforbund

 • Landkreditt                         

 • Norges Skogeierforbund                             

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Sau og Geit             

 • Norsk Fjørfelag                                              

 • Norsk landbruksrådgivning

 • Bondens Marked                 

 • Tyr                                                                     

 • Norske landbrukstenester

 • Norsvin SA                           

 • Norges Bygdeungdomslag                          

 • Norges Pelsdyralslag

 • Norges Bygdekvinnelag    

 • Norges Birøkterlag                                        

 • Hanen

 • Økologisk Norge

 • Norsk Grønt

 

Annonse
Annonse