Annonse
Fra 1969 til 2020 ble antall jordbruksbedrifter redusert fra 155.000 til 38.600. Foto: Halvard Alvik | NTB
Fra 1969 til 2020 ble antall jordbruksbedrifter redusert fra 155.000 til 38.600. Foto: Halvard Alvik | NTB  

Tre av fire gårdsbruk lagt ned på 50 år


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Jordbruksareal i drift har de siste 50 årene ligget på 10 millioner dekar, men tallet på jordbruksbedrifter er sterkt redusert.

Fra 1969 til 2020 har antall jordbruksbedrifter blitt redusert med 75 prosent, fra 155.000 til 38.600, sier tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Firedobling av areal per bruk

Jordbruksareal i drift var 9,55 millioner dekar i 1969 og 9,86 millioner dekar i 2020. Dermed har gjennomsnittlig jordbruksareal per bedrift blitt firedoblet i denne perioden, fra 62 til 255 dekar.

SSB-tallene viser også at det var flest jordbruksbedrifter med driftsformen «Sau» både i 2010 og 2020. I 2010 utgjorde «Sau» 21 prosent av totalt 46.600 jordbruksbedrifter. I 2020 var prosentdelen økt til 24 prosent av i alt 38.600 bedrifter.

Siden 2010 har også prosentdelen for driftsformene «Storfe kjøttproduksjon» (fra 9 til 11 prosent) og «Svin og fjærfe» (fra 4 til 5) gått opp.

Færre med melk og korn

Prosentdelen for bedrifter med driftsformene «Storfe melkeproduksjon» har gått ned fra 18 til 15 prosent. Også «Korn og oljevekster» har gått ned, her fra 17 til 16 prosent.

Jordbruksarealet utgjør om lag 3 prosent av Norges landareal.

 

 

Annonse
Annonse