Annonse
Næringsminister Iselin Nybø varsler at kompensasjonsordningen trappes ned og varer ut oktober i år. Foto: Gorm Kallestad | NTB
Næringsminister Iselin Nybø varsler at kompensasjonsordningen trappes ned og varer ut oktober i år. Foto: Gorm Kallestad | NTB  

Trapper ned kompensasjonsordningen


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Den vil vare ut oktober 2021, men i en ytterligere nedtrappet versjon i tilskuddsperioden september/oktober 2021, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Regjeringen endrer også kravene for støtte. Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent, og beregningsformelen justeres.

– Aktiviteten i økonomien har tatt seg kraftig opp de siste månedene. Etter hvert som regjeringens gjenåpningsplan gjennomføres, vil bedriftene som har vært rammet også gradvis kunne øke aktiviteten til et mer normalt nivå. Det er fortsatt bransjer som sliter med ettervirkninger av pandemien, og kompensasjonsordningen vil derfor vare ut oktober, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Som del av revidert nasjonalbudsjett, som ble vedtatt i juni, har regjeringen forlenget den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen ba om å forlenge ordningen fram til 1. november, men ba også Stortinget om å få fullmakt til å avvikle ordningen så tidlig som i september dersom gjenåpningen av samfunnet hadde kommet langt nok.

 

 

Annonse
Annonse