Annonse
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff utenfor Stortinget under en markering fra Bondeorganisasjonene i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Foto: Terje Pedersen, NTB.
Jordbruksoppgjøret

Tilleggsforhandlinger om gjødsel og bygningsmaterialer

Det opplyser Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding.

Sammen med Norges Bondelag hadde de fremmet krav om at også økte priser i kraftfôr-markedet og økte priser for elektrisk kraft skulle inngå i forhandlingene. Her ble de kun delvis møtt.

Det ble fredag sendt omforent oppdrag fra partene til Budsjettnemnda for jordbruket for å få gjennomført nye vurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

– Vi synes det er positivt at Statens forhandlingsleder viser vilje til å kompensere for den ekstreme prisoppgangen på handelsgjødsel og bygningsmaterialer, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hun er imidlertid skuffet over at de ikke vil diskutere strøm og fôr.

– Prisoppgangen på strøm har vært enda mer eksepsjonell så langt i 2021 og vi mener også at prisutviklingen på de internasjonale markedene for råvarer til kraftfôrindustrien vil medføre betydelige kostnadsøkninger for norske jordbrukere framover, sier Hoff.

– Dette er kostnadsøkninger som det ikke er tatt høyde for i grunnlagsmaterialet og som derfor vil slå negativt ut på en allerede svært presset økonomi i norsk jordbruk. Vi er derfor skuffet over at Staten ikke ønsker at Budsjettnemnda skal gjøre nye prognoser for disse to viktige kostnadsfaktorene, legger hun til.

(©NTB

Annonse
Annonse