Annonse
Insektproteiner til bruk i fôr fra blant annet soldatfluelarver kan bli norsk storindustri. Foto: Ecoprot
Insektproteiner til bruk i fôr fra blant annet soldatfluelarver kan bli norsk storindustri. Foto: Ecoprot  

Styrker satsingen på lokale fôringredienser


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Oppkjøpet er det andre i rekken på kort tid og et ledd i en større satsing for å bygge opp en sterk norsk industriell aktør innen nye lokale fôringredienser.

– Dette kommer til å bli internasjonal storindustri om få år. Det er viktig at norsk insektproduksjon konsolideres og går raskt fra testprosjekter til industriell skala for å kunne konkurrere med internasjonale aktører, sier Hans Petter Olsen.

Strategisk oppkjøp

Olsen leder Fredrikstad-baserte Pronofa, som ble etablert i samarbeid med Denofa, landets ledende leverandør av proteiner til landbruket. Oppkjøpet av Ecoprot er et strategisk oppkjøp som både bidrar til geografisk utvidelse og bringer inn viktig kompetanse om både innsektproduksjon og havbruk. 

Pronofa utvikler nye næringsingredienser til fôr- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder. Selskapet opererer per i dag et testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større testanlegg for soldatfluelarver, samt testprosjekter med tunikater. Pronofa samarbeider med ledende aktører innen landbruk og fôrproduksjon. Selskapets hovedkontor er på Øra Industripark i Fredrikstad.

– Ecoprot er blant aktørene som har kommet aller lengst innen innsektproduksjon her i landet. De tilfører oss både kapasitet og svært verdifull kunnskap om bruk av insektlarver i oppdrettsnæringen, sier Olsen.

Fra 80 til 30.000 tonn

Ecoprot har produksjonsanlegg i Meløy kommune i Nordland. Selskapet ble etablert i januar 2019 av Romar invest AS sammen med Rune Johnsen. 

Per i dag er den årlige produksjonskapasitet på cirka 80 tonn insektslarver, men dette skal etter planen utvides til 1.000 tonn allerede i 2022 i eksisterende lokaler og videre til cirka 30.000 tonn i ny fabrikk i Meløy i 2023/2024.

Selskapet er klar for utvidet produksjon og har ønsket en større aktør på eiersiden for å muliggjøre skalering av virksomheten. 

Ecoprot driver per i dag kommersielt salg til dyrefôr. Produktkategoriene er hele tørkede larver, proteinpulver, olje, kitin og organisk gjødsel.

– Vi er svært stolte og glade over å ha fått en profesjonell og industriell aktør som Pronofa inn på eiersiden. Det er liten tvil om at dette markedet kommer til å utvikle seg raskt, og at vi sammen vil kunne bli en betydelig aktør innen denne nye, svært spennende næringen, sier Asbjørn Torrissen, daglig leder og grunnlegger av Ecoprot. 

Sirkulær fôrindustri

Etterspørselen etter kjøtt og oppdrettsfisk øker på verdensbasis. Dette setter press på tradisjonelle fôringredienser som soya, fiskemel og andre protein og fettkilder. Insekter vil være et viktig supplement for å redusere dette presset. I tillegg er insektproduksjon en svært effektiv måte å ta i bruk uutnyttede avfallsstrømmer som matrester, overskuddproduksjon fra landbruket eller slam fra oppdrettsnæringen. 

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Alt fra kompost og bioavfall kan i prinsippet konverteres til høyverdiprodukter som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Larvene henter ut og viderefører svært verdifulle næringsstoffer som i dag går til spille, sier Olsen.

Internasjonale ambisjoner

Analyseselskapet Rabobank anslår at markedet for insektproteiner til fôrindustrien kan vokse fra dagens globale produksjon på 10.000 tonn, til 500.000 tonn i 2030. Det pågår nå et betydelig internasjonalt kappløp for skalering. Asbjørn Torrissen bekrefter at de har merket interessen fra utlandet.

– Interessen for Ecoprot har vært stor fra flere internasjonale selskaper, men det er klart det er ekstra moro å få være med på å bygge en sterk norsk aktør. Derfor er vi utrolig glade for å bli del av Pronofas storsatsing på nye norske fôringredienser. 

Pronofa avslører også at de har ambisjoner utenfor landegrensene. 

Her er Pronofas styreleder Bjørge Gretland:

–Pronofa etablerer seg som en leder i bærekraftig produksjon av næringsstoffer fra både insekter og marine kilder til forindustrien i tillegg til å kunne levere til næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Selskapet ønsker å akselerere veksten gjennom rask organisk vekst i tillegg til strategiske oppkjøp, nasjonalt og internasjonalt».

Lever på rester

Insekter er svært bærekraftige ingredienser. Soldatfluelarvene livnærer seg på rester fra for eksempel matindustrien eller avfallsstoffer fra oppdrettsnæringen. Larvene utnytter maten svært godt. Rundt 0 prosent av næringsstoffene fra organisk avfall kan gjenvinnes gjennom larveproduksjonen. Soldatfluelarvene er dessuten rike på både næringsstoffer og oljer som beriker fôret. Ett gram insektegg kan bli til 2,6 kilo proteiner i løpet av 14 dager. 

 

 

Annonse
Annonse