Annonse
Daglig leder Eirik Pallin i Bioco sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad under onsdagens fabrikkbesøk. Foto: Håvard Simonsen
Daglig leder Eirik Pallin i Bioco sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad under onsdagens fabrikkbesøk. Foto: Håvard Simonsen  

Satser stort på beinrester av norsk kylling


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Metoden kalles rørhydrolyse. Det nye selskapet merker allerede internasjonal etterspørsel og har begynt eksport av proteinprodukter til det amerikanske markedet, skriver Nortura i en pressemelding.

Gjennom en tørkeprosess hos Bioco kan det skapes fem forskjellige produkter, inkludert et proteinrikt pulver. Foto: Sune Eriksen | Norilia
Gjennom en tørkeprosess hos Bioco kan det skapes fem forskjellige produkter, inkludert et proteinrikt pulver. Foto: Sune Eriksen | Norilia  

Onsdag 23.juni besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad det nye Bioco-anlegget på Hærland i Indre Østfold, i et besøk som samtidig markerte en forsinket åpning av anlegget.

Anlegget mottar skjærebein fra kylling- og kalkunproduksjonen fra Norturas fjørfeanlegg via rør. Råstoffet foredles gjennom en høyteknologisk prosess, kontinuerlig enzymatisk hydrolyse, og kommer ut som høyverdige proteiner, fett og mineraler som tas hurtig opp av kroppen.

Bærekraft i praksis

– Dette er ressursutnyttelse og bærekraft i praksis. Vi har tatt i bruk en unik teknologi som gjør at vi kan produsere høyverdige hydrolyserte proteiner og fett av kylling- og kalkunråstoff som tidligere ikke ble brukt til mat, forklarer Eirik Pallin, daglig leder i Bioco.

Norilia, som er Bioco sin salgskanal, har flere produkter på vei inn i det amerikanske markedet, blant annet en buljongmiks som selges som kosttilskudd. I samarbeid med en norsk chips-produsent har de også utviklet potetchips fritert i kylling olje. Målet er å få produktet ut på det amerikanske markedet. 

– Vi har valgt å satse i USA fordi vi har et konkurransefortrinn i at den norske kyllingen har en dyrehelse og dyrevelferd i verdenstoppen og det er et marked i vekst. Det er hverken genmodifisering eller hormonpåvirkning i norsk produksjon, og svært lav antibiotika-bruk. Det er det mange som er opptatt av, og det er med på å gjøre produktene våre attraktive, sier Morten Sollerud, daglig leder i Norilia.

Det er Norilia, Nortura og Felleskjøpet som står bak anlegget til Bioco, som er et nytt og moderne bioteknologisk prosess-anlegg.

Viktig norsk proteinproduksjon

Landbruket har alltid jobbet med å utnytte ressursene man har til rådighet i Norge på en best mulig måte. Med Bioco som er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling, tas ressursutnyttelsen flere steg videre og bidrar til viktig norsk proteinproduksjon.

– Proteiner er avgjørende byggesteiner i all mat. Felleskjøpet, som er Norges største produsent av fôr til husdyr og kjæledyr, får nå høyverdige proteiner og fett levert fra Bioco som allerede brukes i de fleste kjæledyrfôrene våre. Dette er med å øke mengden norske råvarer i vårt fôr. Kjæledyrmarkedet er i sterk utvikling og det stilles høye krav til råvarer og kvalitet. Med tilgang på gode råvarer fra Bioco er vi rustet til å levere premiumprodukter både i det norske og det svenske markedet, sier Jo Anders Moflag, leder av forretningsutvikling i Felleskjøpet Agri. 

Nortura-eide Norilia ser også på produkter fra Bioco rettet mot det norske markedet.

– Vi ser stadig på nye muligheter. Bioco fremstiller norske høyverdige proteiner med unike egenskaper, som blant annet kan benyttes i proteinberikelse i sportsernæring og i andre helseprodukter. Vi har også vært med i et prosjekt som jobber for proteinberikelse av mat til eldre, forklarer Morten Sollerud.

Utnytter alle delene av dyret

Norilia håndterer i dag alle sidestrømmene fra kjøtt- og eggproduksjonen til Nortura.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura og Olaug Bollestad. Foto: Håvard Simonsen
Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura og Olaug Bollestad. Foto: Håvard Simonsen  

– For oss handler dette om å utnytte alle delene av dyret og alle ressursene på best mulig måte, slik at bonden får høyest mulig verdig for råvarene sine, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Bein fra kylling- og kalkunproduksjonen ved Nortura Hærland går via rør inn til Bioco. At dette videreforedles på samme sted gir en positiv sideeffekt i form av noe mindre behov for transport av restråstoff ut fra anlegget, fordi proteinene tar vesentlig mindre plass enn det fjørfebein gjorde.

Kutter 145 lastebiler årlig

–  Vi reduserer transporter ut fra Hærland med ca. 145 lastebiler i året, så det gir også en miljøgevinst i form av reduserte transport, sier Lars Ove Flaten, som er fabrikksjef på Nortura Hærland.

Fakta om Bioco

  • Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland. 

  • Selskapet eies av Norturas datterselskap Norilia og Felleskjøpet.

  • Det er Norturas datterselskap Norilia som er ansvarlig for forskning, produktutvikling, salg og markedsutvikling av alle Bioco-produkter. 

  • Anlegget produserer høyverdige proteiner, fett og mineraler av bein fra kylling- og kalkunproduksjon.

  • Anleggets prosesslinje er den første, og så langt kjent eneste, prosesslinje for kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør som er etablert i kjøttindustrien.

  • Bioco utnytter alle ressurser i råstoffet og de eneste utslippene utover produktene er vann og damp.

  • Nortura og Felleskjøpet har investert over 123 millioner kroner i Bioco-anlegget, og selskapet har også fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge på om lag 15 millioner kroner.

 

Annonse
Annonse