Annonse
 Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Trond Morten Helgesen (til venstre), Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Gra
Styreleder Egil Olsvik i front sammen med medlemmene som møtte fysisk til første møte torsdag 26. august. Trond Morten Helgesen (til venstre), Rema 1000, Odd Ture Wang, Norgesgruppen, Rune Johnsen, Norgesmøllene, Kari Kolstad, NMBU, Kristin Børresen, Graminor, Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, An-Katrin Eikefjord, NHO Mat og drikke, Eli Reistad, Felleskjøpet Agri, Dorthe Gill Brudvik, Coop, Kristin Hollung, Nofima, Wendy Waalen, Nibio og Per Christian Rålm, Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet Agri   Foto: Felleskjøpet Agri

Satser på kjempeløft for norsk matkorn

Til daglig er mange av dem konkurrenter. Nå samles store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner i et eget partnerskap hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum.

Store aktører samarbeider

Nå lanseres «Partnerskap for matkorn og planteproteiner». Torsdag 26. august møttes representantene til det første fysiske møtet på Ås.

Det forpliktende samarbeidet favner kjente mataktører, blant andre:

 • Rema 1000

 • Coop

 • NorgesGruppen

 • Felleskjøpet Agri

 • Orkla

 • Läntmannen Cerealia

 • Norgesmøllene

Også de fire store forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Baker- og Konditorbransjens Landsforening (KLF) og NHO-systemet i partnerskapet.

Målet er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat.

Ambisiøst mål

– Partnerskapets visjon er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. Det er ambisiøst, men vi har tro på at det skal være mulig, sier Egil Olsvik, styreleder for partnerskapet.

Olsvik er også styreleder ved fakultetet Biovit NMBU og tidligere konserndirektør i Nortura.

– Med denne visjonen setter vi også en god bærekraftstrategi: Mer norske råvarer, et styrket biologisk mangfold og sikring av bærekraft i hele verdikjeden, sier Egil Olsvik

– Gjennom et så bredt partnerskap ligger det enorme muligheter for å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen i hele verdikjeden for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og planteprotein, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Sentrale satsingsområder

I dag foregår norsk kornproduksjon i flere regioner, men hovedtyngden ligger på Østlandet, som står for om lag 80 prosent av volumet som produseres. Det er først og fremst mathvete som benyttes til matkorn.

Partnerskapet mener det er grunnlag for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og har allerede identifisert noen sentrale satsingsområder:

 • Øke norskandelen i matmel til 90 prosent

 • Norsk havre i norske gryn

 • Ta havredrikken hjem

 • Gjøre tacolefsa norsk

– Norske forbrukere ønsker norske råvarer på kjente og nye produkter. Økt bruk av norske kornråvarer og planteproteiner en del av vår strategi for bærekraft og konkurransekraft, sier Rune Johnsen i Norgesmøllene.

– Mer bevisste forbrukere stiller større krav til oss i vår produktutvikling. Økt krav om norske kornråvarer og bærekraft må vi som bransje levere på, sier Dorthe Gill Brudvik i Coop.

Det er ytterligere et mål med at partnerskapet at produksjonen av proteinrike vekster til mat skal økes.

Store muligheter

Etterspørselen etter proteinvekster i det daglige kostholdet er økende, og henger sammen med et økt fokus på plantebasert kost, en trend som i dagligvare blir omtalt som et gradvis skifte i forbruket. Dette markedet dekkes i dag hovedsakelig gjennom import. Klimaendringer og utviklingen i planteforedling er forhold som styrker muligheten for å øke norsk produksjon av proteinvekster.

– Et varmere klima gir nye dyrkningsmuligheter. Teknologi- og kunnskapsutviklingen både innen planteforedling, agronomi og prosessteknologi i industrien har de siste ti årene endret seg betydelig og gir nye muligheter. Det ligger stort potensiale i å utnytte den utviklingen til vår fordel. Målet er å øke produksjon og forbruk av norsk matkorn og proteinvekster, sier Egil Olsvik.

 

Annonse
Annonse