Annonse
I dag oppheves portforbudet for fjørfe og andre tamfugler.
I dag oppheves protforbudet for fjørfe og andre tamfugler. Foto: I dag oppheves protforbudet for fjørfe og andre tamfugler.

Portforbudet for fjørfe opphevet


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Vårtrekket er nå i stor grad fullført. Nå kan vi lette vi på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet, i en pressemelding.

Forbudet mot å holde tamfugler ute uten tak i Norge har vært krevende for både dyr og eiere.

– Portforbudet har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass. Vi har forståelse for at dette kan ha vært utfordrende for å sikre god dyrevelferd, sier Jahr.

Hun mener portforbudet har sikret at Norge har unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland.

Regler som endrer seg 1. juni

Fra 1. juni innfører Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er:

  • påbudt å holde tamfugler under tett tak

  • obligatorisk å registrere nye hobby tamfuglehold (men det er veldig fint at du gjør det allikevel)

  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

I tillegg til de lettelsene i smitteverntiltakene nevnt ovenfor, ble jaktforbudet på visse fuglearter opphevet fra 26. mai i år.

Endringene som nå gjøres, er i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

Flere utbrudd vil trolig komme

Det er viktig at de som har tamfugl på hobbybasis, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud i fremtiden.

– Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir nødvendig med portforbud. Det er dyreeieren sitt ansvar at dyra har tilfredsstillende oppholdsrom med god ventilasjon, sier Jahr.

Takker for innsatsen

Mattilsynet mener mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner i hagen, har gjort en kjempeinnsats mens det smittsomme utbruddet har pågått.

– Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.

 

 

 

Annonse
Annonse