Annonse
Mattilsynet utvider portforbudet for fugler i dyrehold. Foto: Terje Bendiksby | NTB
Mattilsynet utvider portforbudet for fugler i dyrehold. Foto: Terje Bendiksby | NTB  

Portforbud for fjærfe i Viken og Innlandet

Det er påvist fugleinfluensa hos en knoppsvane i Ringerike kommune. Derfor innføres det portforbud for fjærfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land.

Må holdes innendørs

– Portforbud betyr at alle fjærfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Dette inkluderer høner i hagen og andre hobbyfjørfehold, sier Astri Ham, avdelingssjef i Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres.

– Godt smittevern hos alle som har fjærfe og andre fugler i fangenskap, er helt avgjørende for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier Ham.

Det er den samme virustypen som er påvist i kommersielle fuglehold i Rogaland, som nå er påvist på villfugl i Innlandet.

Møtte næringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt møte med næringen om status og tiltak i forbindelse med dette sjukdomsutbruddet på Jæren. Med på møtet var Norsk Fjørfelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet.

 

 

Annonse
Annonse