Annonse
Mattilsynet mener nå det er forsvarlig å oppheve portforbudet for fjørfe i flere kommuner i fylkene Viken og Innlandet. Foto: Terje Bendiksby | NTB
Mattilsynet mener nå det er forsvarlig å oppheve portforbudet for fjørfe i flere kommuner i fylkene Viken og Innlandet. Foto: Terje Bendiksby | NTB

Opphever portforbud for fjørfe


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Dette gjelder kommunene Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Forsvarlig å oppheve

Portforbudet ble innført 19. november 2021, etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. Veterinærinstituttet har siden da ikke mottatt prøver fra fugler i området, og Mattilsynet har ikke fått melding om syke eller døde fugler. Mattilsynet vurderer nå at det er forsvarlig å oppheve portforbudet. 

I praksis betyr dette: 

Det er ikke lenger påbudt å holde tamfugler under tett tak 

Det er ikke lenger påbudt å registrere hobbyfjørfehold, men det oppfordres til det 

Det er ikke lenger forbudt å holde dyreansamlinger 

– Selv om portforbudet i Viken og Innlandet oppheves, kan det fortsatt finnes smitte hos villfugl i området. Fugler kan være smittet av fugleinfluensa, uten å viser symptomer. Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken, sier Astrid Ham, avdelingssjef i Mattilsynet. 

Portforbud er et av flere inngripende virkemidler Mattilsynet kan bruke. Det innføres ikke før det anses som helt nødvendig. Fugleinfluensa er en sykdom som trolig vil finnes i naturen permanent fremover, og Mattilsynet må derfor bruke hensiktsmessige tiltak i perioder når smitterisikoen er stor og ved påvisninger. 

Ved eventuelle nye påvisninger hos ville eller tamme fugler, vil nye tiltak bli innført på kort varsel dersom Mattilsynet vurderer at det er nødvendig.   

Rogaland med restriksjoner

– For å hindre at smitte kommer inn i fjørfehold, vil det viktigste uansett alltid være godt smittevern på hele året. Dette gjelder både for kommersielle fjørfeprodusenter og for de som har høner i hagen, sier Ham.

Det er fortsatt portforbud og flere andre restriksjoner i Rogaland

 

 

Annonse
Annonse