Annonse
Opplysningskontoret for Meieriprodukter ønsker å øke kjennskapen til kostrådet om et daglig inntak av melk og meieriprodukter og spesifiseringen om tre porsjoner hver dag. Foto: melk.no
Opplysningskontoret for Meieriprodukter ønsker å øke kjennskapen til kostrådet om et daglig inntak av melk og meieriprodukter og spesifiseringen om tre porsjoner hver dag.  Foto: melk.no

Ny merkeordning for magre og lette meieriprodukter

Målet er å øke kjennskapen til kostrådet om et daglig inntak av melk og meieriprodukter og spesifiseringen om tre porsjoner hver dag.

En bevisstgjøring av forbruker om hvor mange porsjoner som anbefales kan bidra til at flere vil få dekket sitt anbefalte inntak av kalsium og jod. En ny undersøkelse viser at det fortsatt er mange som ikke er klar over 3 om dagen-anbefalingen. Det ønsker Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) å gjøre noe med, heter det i en pressemelding.

Viktig kilde til kalsium og jod

Melk og meieriprodukter er en av de største kildene til kalsium og jod i det norske kostholdet. Det har lenge vært et kostråd fra helsemyndighetene om å la magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet, og dette ble i 2017 spesifisert til å bety tre porsjoner daglig.

Spesifiseringen kom som et resultat av nedslående funn Nasjonalt råd for ernæring beskrev i en rapport om jodstatus i befolkningen.

Deler av befolkningen så ut til å få i seg såpass lite jod at det var behov for å iverksette umiddelbare tiltak. Melk, yoghurt og brunost er noen av få kilder til jod i det norske kostholdet, og spesifiseringen av tre porsjoner daglig kan bidra til å sikre anbefalt inntak av jod. Det anbefales også at minst 2 av 3 porsjoner bør være melk, syrnet melk eller yoghurt.

Forbrukerne kjenner ikke kostrådet

Markedsundersøkelser viser at kun 16 prosent av befolkningen over 18 år kjenner til hvor mange porsjoner magre meieriprodukter Helsedirektoratet anbefaler at vi får i oss av daglig.

I tillegg er det kun halvparten av de spurte som oppgir at de får i seg 3 porsjoner med melk, yoghurt eller ost daglig, og bare 41 prosent oppgir å drikke melk hver dag.

Tallene kommer fra landsrepresentative markedsundersøkelser gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter i november 2020 (kostrådet) og mars 2021 (forbruket).

 – Vi ønsker en bevisstgjøring rundt kostrådet fordi mange fortsatt ikke får i seg nok jod og kalsium gjennom kostholdet. Jod og kalsium er spesielt viktig for unge kvinner og gravide, og det er fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å informere dem om viktigheten av disse næringsstoffene, sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

«3 om dagen»-merkeordningen vil bli benyttet på utvalgte produkter utover året. I første omgang kan man lese om merket på utvalgte melkekartonger samt i lanseringskampanjen som Melk.no igangsatte etter påske. 

–  Enkle huskeregler og tydelig merking av produkter kan hjelpe forbrukere til å velge magre og lette meieriprodukter. Denne nye merkeordningen vil brukes både på emballasje og i annen kommunikasjon. Dette har vi tro på vil øke kjennskapen til spesifiseringen av kostrådet og føre til at flere når anbefalt inntak av kalsium og jod, sier Berg Hauge. 

Fakta om merkeordningen

  • Melk.no har utarbeidet et eget merke som kan tas i bruk av meieribransjen og andre eksterne aktører, både på emballasje, i butikk og gjennom annen kommunikasjon. 

  • Det er laget kriterier innenfor de ulike kategoriene av meieriprodukter for å tydeliggjøre hva som er magre eller lette meieriprodukter og som dermed kan benytte merket. Kriteriene er basert på ulike forskrifter og retningslinjer fra myndighetene. 

  • Merket kan kun brukes på magre eller lette meieriprodukter som regnes som hverdagsprodukter for folk flest innenfor kategoriene melk, yoghurt og ost.

  • Melk.no eier merket og bestemmer vilkårene for bruk av merket. Les mer om vilkår for merket her.

Kilde: Opplysningskontoret for meieriprodukter

 

Annonse
Annonse