Annonse
Torsdag formiddag la konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura fram resultatene for 1. tertial 2021. Foto: Nortura
Torsdag formiddag la konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura fram resultatene for 1. tertial 2021.    Foto: Nortura

Nortura fortsetter framgangen


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Torsdag formiddag la konsernsjef Anne Marit Panengstuen fram resultatene for 1. tertial 2021 (januar-april). De viser  viser en omsetning på åtte milliarder kroner, en økning på 7,7 % sammenlignet mot samme periode i fjor, mens driftsresultatet økte med 47 millioner kroner.

Her er hovedtallene for Nortura SA for årets fire første måneder.
Her er hovedtallene for Nortura SA for årets fire første måneder.  

Datterselskapene bidro med 15,3 % omsetningsvekst og morselskapet med 4,7 %. Her peker Nortura særlig på økt aktivitet i datterselskapene Norfersk, Noridane og Fjordkjøkken, som «bidrar sterkt til konsernets vekst».

Markedene for ull, huder og skinn har løftet seg betydelig de siste månedene og gitt god resultatvekst for Curtis Wool og Norilia. I tillegg er det fortsatt høy produksjon til dagligvaremarkedet i Norfersk, det er økt produksjon av Fjordland-produkter i Fjordkjøkken, og økt aktivitet i Noridane Foods bidrar også positivt.

Første tertial er på grunn av sesongmessige svingninger normalt årets svakeste for Nortura.

LES MER | Her kan du lese hele rapporten for 1. tertial for Nortura

Nødvendige resultater

– En sterk topp- og bunnlinjevekst viser at vi fortsetter den positive utviklingen fra 2020 og at vi er i rute med både konsernstrategien og omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt i Sør-Norge. Vi trenger gode resultater for å kunne fortsette investeringene framover og for å ha konkurranseevne både i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en pressemelding.

Nedgang i dagligvare

Redusert grensehandel og reiserestriksjoner bidrar fortsatt til økt etterspørsel i dagligvaremarkedet, men fra og med mars begrenses veksten fordi selskapet møter fjorårets sterke salg under starten av koronapandemien.

Salget av Gilde- og Priorprodukter økte med henholdsvis 0,4 % og 7,6 % mot fjorår, drevet av sterk vekst i kategoriene pølser og kylling.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer (EMV) og salg gjennom Norfersk, endte på 44,4% per uke 16, en reduksjon på 1,5 prosentpoeng.

Markedsunderskudd av norske råvarer i kombinasjon med Norturas plikt som markedsregulator til å forsyne industrimarkedet med helt slakt, har medført fallende leveringsgrader og lavere markedsandeler for Gilde-produkter, som har norsk opprinnelsesgaranti.

Fortsatt preget av pandemien

Stengte grenser og reiserestriksjoner bidrar fortsatt til betydelig økt etterspørsel etter Norturas produkter i dagligvaremarkedet. Nortura har spesielt god salgsutvikling i kategoriene pølser, kylling og egg.

I takt med lettelser i tiltaksnivået har salget i storkjøkkenmarkedet (horeca) løftet seg gjennom våren, men samlet omsetning for tertialet er fortsatt bak samme periode i fjor.

Det er fortsatt høy innenlandsk etterspørsel av norsk egg- og kjøttråvare. Nedbygde lagernivåer har bidratt til et sunnere salg med færre overskuddsvarer.

Smittevern koster

Nortura begynner også nå å se positive effekter fra gjennomførte strukturtiltak til tross for merkostnader knyttet til strenge smitteverntiltak.

Personalkostnadene økte med 15 millioner målt mot samme periode i fjor. Nortura har fortsatt betydelige merkostnader som følge av covid-19, deriblant økt bruk av overtid og mindre fleksibilitet i produksjonen for å overholde smittevernregler.

I løpet av perioden har både slakteavdelingen i Tønsberg og skjæreavdelingen på Forus vært stengt som følge av smitte. Samtidig begynner endringene i industristrukturen for rødt kjøtt å slå positivt ut på kostnadseffektiviteten. Flytting av storfeslakting og -skjæring fra Otta til Rudshøgda er ett av tiltakene som har gitt positive effekter.

Mindre plast

En av de store initiativene til Nortura denne perioden var produksjonsstart av Gilde kjøttdeig i pose med redusert plastinnhold. Dette er en helt ny emballasje for kjøttdeig hvor plastandelen er redusert med 75 prosent. Den nye pakningen gjør det enklere for forbrukeren å velge bærekraftig, samtidig som vi gjør det lettere å velge sunnere ved at forbrukeren kan velge mellom produkter med hhv. 14, 10, eller fem prosent fett. En av pakkene er også nøkkelhullsmerket.

– Mindre plast i emballasjen kommer både forbrukerne og miljøet til gode, sier Panengstuen

Mer Gilde hos NorgesGruppen

NorgesGruppen satser på Gilde og har fra uke åtte økt andelen Gilde ferskt kjøtt i sine butikker. Avtalen gjelder kjøttdeig, karbonadedeig og biffer – dette gjør at Gilde øker sin totale markedsandel fra ca. 24 prosent til 28 prosent i Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått i stand en avtale med NorgesGruppen om økt tilstedeværelse av Gilde-produkter i deres butikker. Dette viser at Gilde er en sterk merkevare som tiltrekker seg forbrukere, sier Panengstuen.

Kvalitetsmat blir mer tilgjengelig

I mars begynte Nortura å teste ut salg av kvalitetsmat i fem Felleskjøpet-butikker på Østlandet. Dette er utvalgte matvarer fra Norturas restaurant-sortiment som vil følge sesongene, med for eksempel grillmat i sommerhalvåret.

– Salg av bondens egne matprodukter kan gi nye muligheter både for produsentene og kundene. Vi er så langt fornøyde med salget og det blir spennende å se om dette er noe vi kan introdusere på Felleskjøpets butikker i hele landet, sier Panengstuen.

Skifter IT-leverandør

Konsernstyret i Nortura godkjente 16. juni også avtalen om ny totalleverandør av IT-tjenester.

Avtalen innebærer at Capgemini overtar Nortura sitt datterselskap Matiq med alle medarbeidere – om lag 100 personer – og underliggende avtaler, fra tredje kvartal 2021. Capgemini blir Norturas tjenesteleverandør på IT-tjenester i 10 år. Transaksjonen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Annonse
Annonse