Annonse
Norsk skrei har mistet MSC-merkingen. Nå frykter både fiskere og politikere inntektssvikt. Foto: Cornelius Poppe | NTB
Norsk skrei har mistet MSC-merkingen. Nå frykter både fiskere og politikere inntektssvikt.    Foto: Cornelius Poppe | NTB

Norsk skrei mistet bærekraftmerke


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Selv om norsk skrei har et godt rykte på seg for å være blant verdens best forvaltede torskebestander, er nå fisken som er fanget innenfor 12 nautiske mil fra land, fratatt MSC-sertifikatet. Årsaken er at skreien blander seg med kysttorsk, skriver fiskeriblandet Kyst og Fjord.

Uklare konsekvenser

Mens det ikke er tvil om at skreien blir bærekraftig forvaltet, er forskerne mer i tvil om kysttorsken. Om lag to tredeler av skreien fanges innenfor den aktuelle grensen.

Tapet av merkingen har skjedd til tross for at både fiskerinæringen og politikere har jobbet hardt for å unngå at det skulle skje.

– Selv om konsekvensene er uviss, er dette definitivt ikke positivt, medgir seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag overfor NRK.

Innkjøpere krever merke

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er bekymret for effekten tapet av merkingen kan gi. Han sier at markedet er villig til å betale mer for fisk med bærekraftsertifikat. Nå jobbes det med å dokumentere tilstanden for kysttorsken.

– Det arbeidet har pågått siden 2019, og vi venter på å få presentert resultatene. Det kan skje alt i september, sier Ingebrigtsen.

MSC-sertifikatet deles ut av den ideelle organisasjonen Marine Stewardship Council. Det sier noe om at fisken som selges, oppfyller bestemte krav til bærekraft. I flere land i Europa stiller mange innkjøpere krav til at fisken skal være MSC-sertifisert hvis de skal ta den inn i sine supermarkeder. Dette gjelder blant annet Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sverige.

 

Annonse
Annonse