Annonse
I november kommer den første offisielle statistikken over matsvinn i landbruket. Foto: Terje Bendiksby | NTB
I november kommer den første offisielle statistikken over matsvinn i landbruket.   Foto: Terje Bendiksby | NTB

Nå kartlegger også jordbruket matsvinnet


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Jordbruket og matprodusenter har arbeidet i et år med å kartlegge matsvinnet i produksjonen. I november blir statistikken publisert for første gang. Arbeidet er en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Viktig kartlegging

– Jeg er veldig glad for at vi er godt i gang med å samle inn statistikk på matsvinn i jordbruket. Det er viktig å kartlegge matsvinnet i jordbruket for å vite hvilke tiltak som må settets inn for at jordbruket skal oppfylle sin del av bransjeavtalen og FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

For å følge opp bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, ble det i 2018 bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan jordbrukssektoren kunne utvikle mer statistikk om matsvinn i sin sektor. Landbruksdirektoratet fikk deretter ansvaret for å sammenstille statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren.

Måler alle sektorer

Statistikkserien starter i 2020 for grøntsektoren, mens for flere andre produksjoner er det mulig å benytte tilgjengelig historiske data til å lage matsvinnstatistikk som starter tidligere.

Av Landbruksdirektoratets tilleggsrapport fra 2020 fremgår det at for jordbruket, unntatt grøntsektoren, var matsvinnet i 2019 beregnet til 0,63 prosent – 6,3 kilo per tonn produsert mat, som tilsvarer 12.574 tonn.

Ambisjonsnivået er å få til en matsvinnstatistikk som viser matsvinn per produktgruppe per år for jordbrukssektoren, målt i kg/liter.

LES MER | Rapporten «Utvikling av matsvinnstatistikk i jordbrukssektoren»

Matindustriens, grossistenes, dagligvarehandelens og serveringsbransjens selskap mot matsvinn, Matvett, benytter Norsus til å måle matsvinnet i disse leddene og husholdningsleddet.

Den siste kartleggingsrapporten fra Matvett, viser at det ble kastet minimum 417.000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger per år og et økonomisk tap på om lag 20,7 milliarder kroner og 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Verst i husholdningene

Husholdningsleddet står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet (55 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (15 %), serveringsbransje (7%) og grossistleddet (1 %). Sjømatindustrien kom også med en egen rapport i 2020 som viste at deres matsvinn for 2019 er beregnet til 3 prosent per tonn produsert mat, som tilsvarer 30.157 tonn.

KuttMatsvinn-uke

Denne uka tar Matvett og nettverket som jobber med å kutte matsvinn i Norge, initiativ til ny KuttMatsvinn-uke. Hensikten med KuttMatsvinn-uken er å mobilisere aktørene i mat- og serveringsbransjen til å synliggjøre sitt arbeid for å kaste mindre mat overfor kunder og gjester og engasjerer og inspirere forbrukere til å se at de er en del av løsningen.

Matvett har utviklet en «Bruk-opp-kalender for frukt og grønt».

 

Annonse
Annonse