Annonse
7.500 verpehøns er avlivet på Klepp i Rogaland etter funn nummer to av fugleinfluensa (illustrasjonsfoto). Foto: Marit Hommedal | NTB
7.500 verpehøns er avlivet på Klepp i Rogaland etter funn nummer to av fugleinfluensa (illustrasjonsfoto). Foto: Marit Hommedal | NTB  

Mistanken bekreftet, 7.500 avlivet


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Dette er besetningen hvor det ble meldt om mistanke om fugleinfluensa tirsdag 16. november.

Påvisningen er på nabogården til besetning med verpehøns hvor det ble påvist fugleinfluensa 11. november. Dette er den andre påvisningen av fugleinfluensa (H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Avlivet onsdag

– Mattilsynet avlivet besetningen i onsdag, basert på mistanken fra tirsdag, sier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynets region sør og vest. 

Mattilsynet tok i tirsdag prøver fra besetningen. Veterinærinstituttet har analysert prøvene og påvist fugleinfluensa (H5N1). Det vil om kort tid bli avklart om det er den samme høypatogene fugleinfluensaen som ved første påvisning.

– Dersom det blir bekreftet at det er den høypatogene varianten av fugleinfluensa, vil det opprettes ny risikosone og observasjonssone innen kort tid. Ettersom de to gårdene ligger nærme hverandre, vil det omfattede området ikke bli særlig endret, sier Petterson.

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landsbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å hindre smittespredning.

Forebyggende tiltak svært viktig

– For bøndene i området er dette veldig utfordrende. Vi jobber på spreng for å finne gode løsninger på de situasjonene som oppstår. Det viktigste nå er å unngå å få smitte inn i nye fjørfehold. Vi vet at det finnes fugleinfluensasmitte blant villfugler i området, så alle som holder fugler må nå være bevisst på smittevern i eget dyrehold, sier Petterson.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler.

Strenge restriksjoner

For å hindre at smitten sprer seg, har Mattilsynet innført strenge restriksjoner for fjørfenæringen og andre fuglehold i området:

  • Det er portforbud i 15 kommuner i Rogaland: Alle fjørfe og andre fugler i fangenskap må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Portforbudet gjelder også hobbyhold/høner i hagen.  

  • Det er opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for de som har fjørfe og andre fugler i fangenskap.

  • Dyreeiere med fjørfe og andre fugler i fangenskap i sonene må blant annet søke Mattilsynet om tillatelse til å transportere fjørfe og egg inntil situasjonen er mer avklart. 

Mattilsynet ber alle som driver med fjørfe i dette området om må sette seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Nye tiltak kan komme på kort varsel, både lokalt, men også i andre deler av landet dersom Mattilsynet vurderer at det blir nødvendig.  

 

Annonse
Annonse