Annonse
I løpet av 2021 og 2022 vil Mattilsynet undersøke tilstanden i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet. Foto: Mattilsynet
I løpet av 2021 og 2022 vil Mattilsynet undersøke tilstanden i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet.   Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har startet svinekontrollen


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Fram til juni 2022 skal Mattilsynet på inspeksjon i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet. Under de uvarslede inspeksjonene vil inspektørene vil blant annet se på rutinene for å håndtere purker som føder, syke og skadde dyr, og grisenes tilgang på plass, mat og drikke.

– God velferd for griser er viktig. Vi skal kartlegge hvordan grisene har det, og om driften i svineholdet er i tråd med regelverket for dyrevelferd. I kampanjen vil vi også gi bonden veiledning om regelverket, slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Trenger økt kunnskap

Funnene i tilsynskampanjen i Rogaland i 2017-2018 og filmen «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist i NRK Brennpunkt i juni 2019, er blant årsakene til at Mattilsynet gjennomfører en landsdekkende kampanje nå.

– Vi trenger mer kunnskap om dyrevelferden i norske svinebesetninger for å kunne vurdere behovet for ytterligere oppfølging av næringen og eventuelt justering av regelverket, sier Midttun Godal.

Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet.
Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet  

Vanligvis gjør Mattilsynet inspeksjoner der risikoen for å finne regelbrudd er størst. Inspeksjonene i denne kampanjen er ikke risikobasert.

– For å få et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden som mulig, er det et viktig at utvalget er tilfeldig. Vi trenger å se hvordan det står til og hvordan regelverket følges opp, sier Midttun Godal.

Inspeksjonene varsles ikke

Alle svinebønder har mottatt et brev med informasjon om hva Mattilsynet skal se på under inspeksjonene. Det er også opprettet en egen nettside der svinebøndene finner veiledning om kravene i regelverket.

– Det er viktig for oss at bøndene får god informasjon om kampanjen og veiledning om hvordan kravene i regelverket skal forstås, sier Midttun Godal.

Selv om bonden har fått informasjon om hva Mattilsynet skal se etter på inspeksjon, vil alle inspeksjonene i kampanjen være uvarslede. Det betyr at inspektøren kontakter bonden først når han eller hun står på tunet.

– Uvarslede inspeksjoner er viktig for at vi skal få se de faktiske forholdene i fjøset. I tillegg er det en viktig forpliktelse vi har gjennom EU-regelverket, sier Midttun Godal.

Fakta om svinekampanjen

Dette skal Mattilsynet sjekke under inspeksjonene:

  • Hvilke rutiner bonden har for å forebygge, håndtere og behandle syke og skadde dyr

  • Om grisene får tilstrekkelig strø og rotemateriale, og om purker som skal føde, får redebyggingsmateriale

  • Om grisene har tilstrekkelig plass til å bevege seg, hvile og spise, og om de har god nok tilgang på vann

  • Om purker fikseres unødvendig når de føder

  • Om bonden kan dokumentere all veterinærbehandling av dyr, inkludert egenbehandling, og registreringer av antallet døde dyr ved hvert tilsyn i fjøset

  • I svinebesetninger med smågrisproduksjon, noterer inspektøren navn eller dyrehelsepersonellnummer på veterinære(r) som utfører kastrasjoner i besetningen

  • En egen dyrehelsepersonellgruppe fører så tilsyn med veterinærens legemiddelbruk ved kastrasjoner av gris

Mattilsynet har forberedt svinekampanjen i dialog med både svinenæringen og dyrevernorganisasjoner. For å sikre mest mulig enhetlige tilsyn over hele landet, har inspektørene fått grundig opplæring og vært på bransjekunnskapskurs hos Norsvin. Det er også laget en fagstøtte, som både inspektører og bønder har tilgang til på nett.

Kilde: Mattilsynet

Annonse
Annonse