Annonse
Mattilsynet har avdekket at 21 veterinærer har brutt loven. Konsekvensene er store (illustrasjonsfoto). Foto: iStock
Mattilsynet har avdekket at 21 veterinærer har brutt loven. Konsekvensene er store (illustrasjonsfoto).    Foto: iStock

Må avlive dyr etter at 21 veterinærer brøt loven


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Mattilsynet har avdekket at noen veterinærer har benyttet legemidler som inneholder kloramfenikol, til dyr som skal bli til mat. Dette er forbudt. Derfor har Mattilsynet, i tråd med regelverket, besluttet at dyrene må avlives og destrueres, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Minst 208 dyr, mest sau

Matindustrien får opplyst fra Mattilsynet at det er snakk om totalt 208-306 dyr som er aktuelle for avliving og destruksjon. Det er for det aller meste sau, samt noe få geit og storfe.

– Den ulovlige medisineringen ble avdekket gjennom et ordinært, risikobasert tilsyn. På grunnlag av dette funnet har Mattilsynet gjennomført målrettede undersøkelser for å se om flere kan ha foretatt slike ulovlige forskrivninger. Så langt har vi avdekket at 21 veterinærer i ulike deler av landet har benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Legemiddelet som er tatt i bruk i dette tilfellet er en øyesalve. 

Alle matproduserende dyr som har fått dette legemiddelet må destrueres. Det samme vil kunne skje med andre dyr i de samme besetningene dersom legemiddelet er benyttet i besetningen, og det ikke kan sannsynliggjøres hvilke dyr som har fått legemiddelet.

– Dette gjør vi for å sikre at det ikke kommer mat på markedet der det er usikkert om ulovlige legemidler har blitt brukt, og som kan skape tvil om mattryggheten, forklarer Tronerud.

Første gang

Mattilsynet har et løpende overvåkningsprogram på fremmedstoffer inkl. legemiddelrester. Det tas ca. 4.300 prøver årlig på landdyr. Av disse er ca. 1600 tatt ut for å avsløre forbudte stoffer, inkl. kloramfenikol.

Overvåkningsprogrammet har vært gjennomført hvert år siden 1997. Det har ikke blitt funnet kloramfenikol i noen prøver ennå.

Videre oppfølging

– Nå jobber vi med å forebygge at dette skal skje igjen. Det overrasker oss at noen har brukt eller forskrevet medisin som er forbudt til matproduserende dyr, sier Tronerud.

– Dette er utvilsomt en sak som har store konsekvenser for flere av de involverte. Det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er også viktig at kravet om å dokumentere hvilke dyr som behandles med legemidler følges av både dyreeier og veterinær. Dette vil vi følge opp med tilsyn med veterinærene og dyreeierne, og i videre dialog med næringen og Veterinærforeningen, sier Tronerud.

 

Annonse
Annonse