Annonse
Anne Ims Langåsdalen går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Privat
Anne Ims Langåsdalen går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   Foto: Privat
Kvinnedagen

– Landbruket trenger flere kvinner


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

– Jeg heier på kvinner i landbruket med hele mitt hjerte. Gratulerer med dagen, og tusen takk for arbeidet dere gjør hver eneste dag. Vi trenger virkelig flere av dere og det er noe jeg jobber for, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding på kvinnedagen 8. mars.

Kvinner tilfører nye ideer og perspektiver som bidrar til næringsutvikling, nyskaping og et løft for økonomien. Derfor er det viktig å løfte frem kvinnene og de gode forbildene. Vi må skape gode møteplasser for kvinnelige bønder.

Diskuterte utdanningsvalg

– Kvinner har alt å bidra med i landbruket, sa Anne Ims Langåsdalen.

Hun går på Nome videregående skole og var en av ti jenter som deltok på et digitalt møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad onsdag 3. mars.

De ti jentene som deltok på møtet, tar landbruksrelatert utdanning på videregående skole i de ulike fylkene. Sammen skulle de snakke om valg av utdanning, likestilling og kvinners plass i landbruket. Jentene hadde klare tanker om hva som kan bidra til at flere unge kvinner vil inn i landbruket. De pekte på at vi må satse på et norsk og bærekraftig landbruk som tar hele Norge i bruk, slik at unge tør og vil investere i landbruket. De la også vekt på kompetanseheving og å ta i bruk mer teknologi.

Gode rollemodeller, et bærekraftig landbruk og mer kompetanseheving var gode og klare beskjeder fra jentene. Det er jeg helt enig med dem i, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Jeg er opptatt av å få kvinner inn i landbruket. Kvinnelige bønder trenger også gode velferdsordninger som fødselspermisjon, ferie og avløsere, og det er noe jeg også har prioritert i landbruksoppgjørene de siste årene, sier Olaug Bollestad.

Flere søker landbruksrelatert

Fra 2015 til i dag har antall elever som går på naturbruk i videregående skole økt. Det er like mange jenter som gutter som går på naturbruk, når vi ser hele programfaget under ett. Blant elevene på landbruk og gartner på Vg2 har jentene vært i flertall siste fem årene. Blant elevene på landbruk på Vg3 er det flere gutter enn jenter, men jentene tar innpå. Andel jenter er nå 46 prosent.

Menn dominerer fortsatt

I 1974 ble odelsloven endret. Da fikk kvinner og menn formelt like rettigheter til å overta norske gårdsbruk på odel. I dag går rundt 40 prosent av overdragelsene til kvinner. I Norge er det registrert rundt 180 000 landbrukseiendommene. Kvinnene eier 26 prosent av disse. I 2020 ble det registrert 36 591 personlige brukere i jordbruket. 16,5 prosent av disse er kvinner.

 

 

Annonse
Annonse