Annonse
– Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Landbruks- og matdepartementet
– Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kartlegger det urbane landbruket


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

De siste par årene har forskere ved Nibio samlet inn data knyttet til ressursbruk og produksjon av mat i pallekarmer, parsellhager, og andelslandbruk i Osloregionen.

LES MER | Nibios rapport: Urbant landbruk – hva krever det, og hva gir det?

For å stimulere til at flere lokalsamfunn legger til rette for mer landbruk i by og tettsteder, lanserte regjeringen i februar i år en nasjonal strategi for urbant landbruk. Strategien tar for seg tre innsatsområder:

  • Bærekraftig by- og stedsutvikling

  • Økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon

  • Økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling

Strategien inneholder tiltak for hvert innsatsområde.

– Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Den gleden er like stor enten du bor i byen eller på bygda, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad i forbindelse med lanseringen.

Etterspørselen øker

Det urbane landbruket er mangfoldig, og det dukker stadig opp nye former for deltagelse slik at enda flere kan dyrke.  Andelslandbrukene ble etablert i Norge i 2006. I 2015 begynte etterspørselen å vokse kraftig. I fjor ble det registrert totalt 91 andelslandbruk i Norge. I Oslo er det ti års ventetid for å få en hageparsell.

Som et pilotprosjekt for det nye Regjeringskvartalet, er det etablert en takhage på toppen av Regjeringskvartalet 6 (R6), der Landbruks- og matdepartementet holder hus sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Som et pilotprosjekt for det nye Regjeringskvartalet, er det etablert en takhage på toppen av Regjeringskvartalet 6 (R6), der Landbruks- og matdepartementet holder hus sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Landbruks- og matdepartementet  

Fra 2010 til 2017 ble ventelisten for å en parsellhage firedoblet. De siste årene har markedshager også vokst frem. Det er en ny modell for småskalaproduksjon for direktesalg til et lokalt marked. I dag finnes det rundt 50 markedshager fordelt over hele landet. Det dyrkes som aldri før i private hager, og i borettslag og sameier har flere begynt å plante spiselige vekster på fellesområdene. Interessen for skolehager har økt.

I prosjektet Dyrk framtida – flere skolehager i Norge vil  Økologisk Norge tørke støv av skolehagen, og modernisere den inn i vår tid.

Klarere bilde av omfanget

Produksjonsdata i det urbane landbruket kan hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å danne seg et bilde av størrelsen på den eksisterende aktiviteten.

– Det bidrar dessuten til å synliggjøre potensialet som ligger i en eventuell oppskalering av urbant landbruk, både for produksjon og behov for innsatsfaktorer som gjødsel, sier forsker Ola Stedje Hanserud ved Nibio.

Annonse
Annonse