Annonse
Fjorårets funn viser at Norge fortsatt klarer å holde MRSA-sykdom hos norske svin nede. Foto: Lise Åserud, NTB    

Ingen funn av MRSA hos svin i 2020

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente antibiotika. Dette kan føre til infeksjoner hos mennesker, men også dyr.

– Funnene fra fjoråret viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og det er jo veldig bra,  sier seniorforsker og prosjektansvarlig Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2020 prøver fra totalt 641 besetninger. Av disse var det blant annet 81 avlsbesetninger. 18 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene ble også testet.

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Noe som vil si at sykdommen ansees som alvorlig, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å få kontroll.

(©NTB)

Annonse
Annonse