Annonse
Hvor mye – og hva – handler for i Sverige? I sommer starter utviklingen av det nye grensehandelsbarometeret. Foto: Annika Byrde / NTB
Hvor mye – og hva – handler for i Sverige? I sommer starter utviklingen av det nye grensehandelsbarometeret.   Foto: Annika Byrde | NTB

Grensehandelsbarometeret blir mer detaljert


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Denne uka møtes Statistisk sentralbyrå (SSB) og NHO Mat og Drikke for å diskutere det nye grensehandelsbarometeret, som vil erstatte dagens barometer fullt ut fra 2023. Denne sommeren starter arbeidet med innholdet og metodikken.

Korrekte beregninger viktigst

Slik oppsummerer direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke bransjens forventninger:

– Det som i første rekke er viktig for oss er at SSB, med definisjonen de benytter i dag, gjør en mer presis og korrekt beregning av volumet på grensehandelen; den regionale fordelingen i Norge og sammensetning av grensehandelen. Sistnevnte gjelder å skille ut grensehandelen av et bredt utvalg varekategorier, det vil si meieriprodukter, kjøttvarer, drikkevarer brutt ned på mineralvann, brus med sukker, brus uten sukker, juice, øl, vin, brennevin, snus, røytetobakk med mer. Behovet for å bryte ned på varekategorier er stort.

Brubakk gir disse konkrete eksemplene:

 • Meieriprodukter: må brytes ned på melk, ost, yoghurt osv.

 • Kjøtt: Her må det skilles mellom, storfe, svin, fjærkre, kjøttdeig mm.

Dette kommer

Rådgiver Guro Henriksen i SSB har jobbet mye med grensehandel.

– Eksemplene fra NHO Mat og Drikke vil dekkes av det nye grensehandelsbarometeret, sier hun.

Henriksen understreker at stabilitet er viktig for å lage statistikk som er sammenlignbar over tid..

Det nye barometeret tar utgangspunkt i pilotundersøkelsen fra 2019, og vil ifølge Henriksen inneholde:

 • Mat- og dagligvarer, alle typer matvarer i tillegg til husholdningsartikler som toalettpapir, vaskepulver osv.

 • Mineralvann og brus, også alkoholfritt øl

 • Sjokolade og godteri

 • Sigaretter og tobakk, inkludert rullepapir og sigarer

 • Snus

 • Øl, kun alkoholholdig

 • Vin og brennevin, kun alkoholholdig vin

 • Kosmetikk, hygiene- og apotekvarer

 • Klær og sko, også til trening

 • Elektronikk

 • Bolig- og interiørvarer, inkludert møbler

 • Bildeler og bilrekvisita, inkludert bildeler ved service

 • Drivstoff

 • Annet

Ulike målinger

SSBs grensehandelsstatistikk fra 2019 antyder at grensehandelen lå i overkant av 16 milliarder kroner. En svensk rapport fra HUI Research beregnet grensehandelen med Sverige til hele 28 milliarder kroner i 2019.

En årsak er av at svenskene også måler overnattingsturer, ikke bare dagsturer – slik Norge gjør. Det nye grensehandelsbarometeret skal heller ikke inkludere overnattingsturer.

– På lengre sikt er det viktig å ha en definisjon på grensehandel som er felles med definisjonen i Eurostat og øvrige nordiske land. Det vil for eksempel være viktig med en felles definisjon i de nordiske landene. Dette må være en naturlig oppgave når SSB fra 1. juli går i gang med å bygge opp en nye og mer omfattende grensehandelsstaistikk – i tråd med Stortingets vedtak om opprettelse av et grensehandelsbarometer, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 

Annonse
Annonse