Annonse
Hans Andreas Limi (Frp) stiller dyre krav til regjeringspartiene før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Lise Åserud, NTB

Frp erklærer budsjettkrig mot svenskehandelen

Fremskrittspartiet vil at folk skal kjøpe varene sine i Norge, ikke sponse den svenske staten. 

Det er budskapet fra Frp-politiker Hans Andreas Limi, som nå forbereder seg på lange forhandlingsrunder om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

Limi vil nå gjøre avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer til et hovedkrav i forhandlingene. 

– Det å redusere grensehandelen betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Limi. 

– Det skaper omsetning, og det skaper arbeidsplasser, og det blir ekstremt viktig å beholde den omsetningen i Norge, fastholder han. 

Vil ned på svensk nivå 

I budsjettforhandlingene i fjor høst fikk Fremskrittspartiet kuttet avgiftene på grensehandelsutsatte varer som øl og vin, brus, snus og sjokolade med 3,4 milliarder kroner. 

Men Frp vil ha enda lavere avgifter, fastslår Limi, som mener regjeringen burde ha benyttet seg av muligheten til å kutte avgiftsnivået enda mer nå som grensene er stengt. 

– Vi er redd for at vi skal få en voldsom oppblomstring i grensehandelen når grensene åpnes opp igjen, advarer han. 

På sikt er Frps mål full harmonisering med svensk avgiftsnivå. 

– Vi har ikke ambisjoner om å gjøre det i ett grep. Men vi har sagt at det er målet. 

Nedprioriterer skattekrav 

Nye kutt i formuesskatten vil Frp derimot ikke prioritere i forhandlingene, selv om Frps landsmøte denne helgen gikk inn for å fjerne formuesskatten helt. 

– Vi må gjøre en prioritering, og det ligger an til at vi vil prioritere avgiftsreduksjoner, sier Limi. 

Formuesskatten er uendret i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, men ble kuttet både i revidert budsjett for 2020 og i det opprinnelige budsjettforslaget for 2021. 

Har prioritert annerledes 

Finansminister Jan Tore Sanner (H) møter Frps budsjettkrav med skepsis. 

– Jeg mener at i revidert nasjonalbudsjett har vært viktigere å prioritere tiltak for dem som sliter med psykisk helse, tiltak for sårbare grupper, barn og unge som har mistet verdifull undervisningstid. Det har vært regjeringens prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett. Ikke å senke avgiftene ytterligere på grensehandelsutsatte varer, sier Sanner til NTB. 

Ifølge ham er det også tvilsomt hvor effektivt et avgiftskutt vil være. 

– Det vi handler mest av i Sverige, er dagligvarer. Det skyldes det norske tollvernet og høyere kostnadsnivå i Norge. Avgiftsreduksjoner kan ikke fjerne det høye kostnadsnivået vi har. 

(©NTB)

.

Annonse
Annonse