Annonse
Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke beskriver regjeringens klimaplan som en «fornuftig tilnærming». Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke beskriver regjeringens klimaplan som en «fornuftig tilnærming». Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen  
Klimaplanen

– Fornuftig tilnærming


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke trekker blant annet fram kostrådenes betydning når han kommenterer regjeringens klimaplan på organisasjonens nettsider:

– Det er riktig og viktig at regjeringen fastholder at de faglige baserte kostrådene fra myndighetene skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Et sunt kosthold bidrar ikke bare til god helse, men også økt bærekraft. Dette gir et felles fundament for å videreføre og styrke samarbeidet mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen gjennom Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, sier Brubakk.

Tiltak må virke på tvers

Han mener regjeringen har en fornuftig tilnærming for å løse klimautfordringene.

– Tiltak må virke sammen på tvers av sektorer og gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører, sier Brubakk.

Klimaplanen konsentrerer seg om de ikke-kvotepliktige utslippene fra transport, avfall, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomheten. I tillegg tar planen for seg opptak og utslipp av CO2 fra skog og arealbruk.

– Komplekse problemstillinger kan ikke møtes med enkeltstående tiltak, men mange viktige hensyn må ivaretas for å oppnå økt bærekraft, sier Brubakk.

Han viser til at det eksempelvis er en viktig forskjell mellom utslipp fra biologiske prosesser og fossile utslipp, noe som må belyses og tillegges vekt i det videre arbeidet med å redusere utslipp.

Best mulig utnyttelse

– Norsk mat og drikke må produseres innenfor bærekraftige klima- og miljømessige, økonomiske og sosiale rammer. Dette betyr også best mulig utnyttelse av norske jord-, beite- og skogarealer og ivaretagelse av matsikkerhet, bosetting og sysselsetting, som også omtales i meldingen, understreker sjefen i NHO Mat og Drikke.

Løft for matsvinn

Matsvinn er også et sentralt tema i klimaplanen,

– Også på dette området har et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv vist seg å gi resultater. Vi er godt fornøyde med at regjeringen signaliserer at dette arbeidet skal styrkes fremover, sier Brubakk.

LES MER | Overleverte på matsvinn i 2020

 

 

Annonse
Annonse