Annonse
Folks egenrapporterte alkoholvaner har i det store og hele endret seg lite gjennom pandemien, viser Opinions undersøkelser. Foto: Gorm Kallestad | NTB
Folks egenrapporterte alkoholvaner har i det store og hele endret seg lite gjennom pandemien, viser Opinions undersøkelser. Foto: Gorm Kallestad | NTB  

Flere drikker mindre enn før pandemien


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 131.000 nordmenn gjennom pandemien om de drikker mer, mindre eller like mye alkohol som før, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

Hittil i desember sier 8 prosent av de spurte at de drikker mer enn de gjorde før pandemien, mens 23 prosent sier de drikker mindre.

Smittesituasjonen avgjør

Resten sier at alkoholvanene er uendret. Det egenrapporterte alkoholkonsumet endret seg lite etter at Norge åpnet opp i september, og har vist en liten fallende tendens samtidig med at smitten har økt.

– Smittesituasjonen har nok minst like mye å si for folks faktiske alkoholvaner, som de til enhver tid gjeldende regler for hva som er lov og ikke lov, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Små endringer

Hun sier at i det store og hele har nordmenns alkoholbruk endret seg lite gjennom pandemien. Et flertall blant dem som sier de har endret alkoholvanene, sier de anser endringene som ubetydelige.

Men i desember sier fire av ti i gruppen som sier at de drikker mer enn før at de vurderer endringen i alkoholbruken som «betydelig».

 

 

Annonse
Annonse