Annonse
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha flere kvinnelige fiskere.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil ha flere kvinnelige fiskere.  
Likestilling

Fiskerne er 96 prosent menn

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Nå ber vi Nofima om å se på tiltak som bidra til bedre likestilling i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Jobber med strategi

I 2020 var bare 360 av 9.504 fiskere kvinner. Det tilsvarer en andel på under fire prosent.

– Jeg håper at flere kvinner vil velge fiskeryrket i fremtiden. Det er viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen. I den forbindelse har departementet bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak.

– Nofimas innspill vil være et viktig bidra til denne strategien, sier Ingebrigtsen.

Rapport i mai

Nofima skal foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

– Dette er et svært interessant oppdrag innenfor et viktig område. Selve fiskeridelen av næringen er svært mannsdominert som følge av historikk og kultur. Det skal bli veldig spennende å analysere situasjonen og foreslå tiltak som kan bidra til at vi får fart i utviklingen mot en mer likestilt næring, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

I rapporten skal det vurderes om gjeldende regelverk er til hinder for å oppnå bedre likestilling. Det skal også kartlegges og vurderes om det er andre mulige utfordringer for å oppnå bedre likestilling, for eksempel knyttet til rekruttering, finansiering, holdninger, deltakelse i styrende organer i relevante organisasjoner.

Referansegruppe

Som en del av Nofimas arbeid skal det opprettes en referansegruppe som kan gi verdifulle innspill, støtte og veiledning i prosjektet.

Referansegruppen består av personer som kjenner til utfordringer kvinnelige fiskere opplever. De skal også bidra med vurderinger av hva som kan fremme styrket likestilling:

 • Emma Ingebrigtsen: Masterstudent (NTNU), fra en fiskerfamilie i Finnmark (Gjesvær). Oppgaven handler om kvinner i kystfiske. Trondheim

 • Janita Arhaug: Tidligere trålfisker og tidligere ansatt i «Fiskesprell». Nå NCE Legasea. Ålesund

 • Ann Jorunn Olsen: Tidligere trålfisker og ansatt i Sjømannsforbundet. Lofoten og Oslo

 • Signe Sønvisen: Førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering. Tromsø

 • Sandra Andersen Eira: Fisker i åpen gruppe. Samtingsrepresentant. Porsanger

 • Mari-Ann Johansen: Kystfisker og i styret for Fiskarlaget Nord. Tromvik (Tromsø)

 • Rita C. Sævik: Dekksoffiser og fiskebåtreder, ringnot. Eggesbønes (Fosnavåg)

 • Annsofie Kristiansen: Daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Flakstad

 • Roger Hay: Fiskerbåtreder. Sortland

 • Joakim Martinsen: Fagsjef i Norges Fiskarlag. Trondheim

Egen styringsgruppe

Det er også opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som skal ledes av statssekretær Trine Danielsen.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Mariann Frantzen eller Eirin Roaldsen, Pelagisk forening

 • Stine Ytterstad, Fiskebåt Nord

 • Alice Helleberg, Norges Kystfiskarlag

 • Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget

Likestillingsstrategien skal etter planen være ferdig før sommeren.

 

 

 

Annonse
Annonse