Annonse
Ole-Herman Tronerud er fagdirektør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Ole-Herman Tronerud er fagdirektør i Mattilsynet.  Foto: Mattilsynet  
Over 200 dyr må avlives

– Erstatning er en sak mellom bonden og veterinæren


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

11. november offentliggjorde Mattilsynet pressemeldingen om at 21 veterinærer har brukt ulovlige legemidler til matproduserende dyr. Legemiddelet som er tatt i bruk i dette tilfellet er en øyesalve som inneholder kloramfenikol, et legemiddel som er forbudt å bruke på dyr som skal bli mat.

Nå må dyrene avlives og destrueres. Det er snakk om 208-306 dyr, mest sau, og noen få  geiter og storfe.

Mattilsynet: Begge parter har ansvar

Fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynets seksjon for dyrehelse svarer slik på Matindustriens spørsmål om hvem som har erstatningsansvaret for dyrene som avlives:

– Det er en sak mellom bonden og veterinæren. Ansvaret ligger både hos veterinæren som skriver ut medisin og bonden, som har plikt til å journalføre bruken og har det overordna ansvaret for dyrenes helse og mattryggheten.

Tronerud opplyser at Mattilsynets oppfølging nå i all hovedsak handler om å sikre at dette ikke skjer igjen.

– Det gjør vi i form av tilsyn og dialog med involverte parter. Vi har ikke vurdert anmeldelse i denne saken, sier han.

«Dyreeier må registrere»

Ellef Blakstad er veterinær og fagsjef i Den norske veterinærforening. Slik kommenterer han erstatningsansvaret i denne saken:

– Vi kan ikke vurdere noe før vi eventuelt får innsikt i de enkelte sakene gjennom at medlemmer henvender seg til oss for bistand. Uansett er det dyreeier som har ansvar for å registrere medisinbruk som han eller hun har fått forskrevet til bruk på egne dyr og rapportere nødvendig matkjedeinformasjon i forbindelse med innmelding til slakteri.

Ellef Blakstad er fagsjef i Den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen
Ellef Blakstad er fagsjef i Den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen  

Blakstad understreker Veterinærforeningen ikke kjenner identiteten til de 21 berørte veterinærene eller om de er medlemmer i organisasjonen:

– Vi vil uansett måtte behandle hver sak individuelt, da hendelsesforløpene antas å kunne variere mye fra tilfelle til tilfelle.

Blakstad forteller at Veterinærforeningen er tydelige på at den «forventer at våre medlemmer følger lover og regler»

– Når det er sagt, så er vi også  en profesjonsforening som skal ivareta våre medlemmers interesser og bistå dem når de kommer opp i situasjoner der feil kan være begått.

– I hvilken grad har dere fått forståelse av hvordan dette kunne skje – og hva er i så fall den?

– Veterinærforeningen registrerer at informasjon om regelverk for legemidler til matproduserende dyr er vanskelig tilgjengelig. Alternative preparater til behandling av øyelidelser har vært vanskelig å skaffe til veie i det norske markedet (såkalt registreringsfritak). Det kan også ha vært mangelfull oppfølging av rapportering på enkeltdyrnivå, noe som er et ansvar som påhviler dyreeier når dyret skal sendes til slakt, svarer Blakstad.

Avhenger av hvem som har gjort feilen 

Matindustrien har også bedt om en kommentar fra Norges Bondelag. Her er 2. nestleder Bodhild Fjelltveit:

– Vi har ikke nok oversikt over omfanget til å ha innsikt i de ulike enkeltsakene. Vårt utgangspunkt er at dersom årsaken ligger i at veterinæren har gjort feil, forventes det at økonomiske tap dekkes av veterinæren, sier hun.

 

 

 

 

Annonse
Annonse