Annonse
Miljødirektoratet har lansert en tjeneste på nett der du med grunnlag i ekspertutredningen Klimakur 2030 kan velge det du mener er Norges vei for å nå klimamålene. Foto: iStock
Miljødirektoratet har lansert en tjeneste på nett der du med grunnlag i ekspertutredningen Klimakur 2030 kan velge det du mener er Norges vei for å nå klimamålene.    Foto: iStock

Velg din vei for å nå klimamålene


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Hvilke klimatiltak bør Norge gjøre for å nå utslippsmålene? Det kan du selv vurdere i Miljødirektoratets nye nettjeneste.

Nyttig for alle

Norge skal redusere utslippene av klimagasser til 2030. På de nye nettsidene kan alle interesserte selv velge blant en rekke tiltak i ulike samfunnssektorer, og så se hvor store utslippsreduksjoner det kan gi.

– Debatten om klimatiltak i Norge kan være uoversiktlig og vanskelig, med mange fagbegreper og mange tall. Vi tror det er mer forståelig når du selv kan sette opp din egen klimaløsning og se effektene. Jeg håper nettsiden om klimatiltak i Norge blir nyttig for alle, fra skoleelever til statsministre, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Basert på Klimakur 2030

Norge skal redusere utslipp av klimagasser fordelt på tre hovedområder: ikke-kvotepliktige utslipp (blant annet transport og jordbruk), via EUs system for klimakvoter (blant annet industri og petroleum) og gjennom utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

Foreløpig viser den nye tjenesten tiltak fra utredningen Klimakur 2030, som tidligere i år presenterte tiltak som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. I tillegg vises det mulige tiltak i arealbrukssektoren.

Miljødirektoratet opplyser at nettsidene senere vil gi informasjon om flere klimatiltak, også for reduksjon i kvotepliktige utslipp av klimagasser.

Omstridt tiltak

Det såkalte kostholdstiltaket i Klimakur 2030 er omstridt. Faksimile fra Miljødirektoratets nettside for «Mulige klimatiltak i Norge».  

Det såkalte kostholdstiltaket, der landbruket skal kutte kjøttproduksjonen betydelig til fordel for mer plantebasert kost og fisk, har skapt mye debatt.

Både kjøttindustrien og landbrukets organisasjoner har reagert kraftig og i april lanserte en samlet landbruksnæring rapporten «Landbrukets klimaplan 2021-2030», som går en helt annen vei enn ekspertene bak statlige «Klimakur 2030» legger opp til.

Næringen foreslår utslippskutt på linje med Klimakur 2030, men kutt i kjøttproduksjon er ikke blant løsningene.

Rapporten er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen som ble inngått i juni 2019. Planen er overlevert landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klimaminister Sveinung Rotevatn.

Slik bruker du tjenesten

  • Når du klikker deg inn via inngangen «Ikke-kvotepliktige utslipp» fra forsiden, får du oversikt over Norges totale ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Du ser også sektorvise utslipp og forventede framtidige utslipp uten nye tiltak.

  • Klikker du på en av sektorene, som «Veitransport» eller «Industri», får du oversikt over utslipp for den valgte sektoren.

  • Under grafen vises en liste av mulige tiltak for å redusere utslippene i den valgte sektoren.

  • Huk av for de tiltakene du vil velge. Disse legges i en «handlekurv» som vises som en boks nederst på siden.

  • Ved å trykke på «Vis resultat» kommer du til en oppsummeringsside der summen av utslippsreduksjoner fra valgte tiltak i alle sektorer vises.

  • Oppsummeringen viser karbonbudsjettet som søyler for hvert enkelt år i 2021-2030, forventede utslipp uten nye tiltak (referansebanen) for perioden som en linje og summen av utslippsreduksjonene fra de tiltakene man har valgt som en annen linje.

  • Fra sektorsiden kan du klikke deg inn på hvert enkelt tiltak som er listet opp. Da får du informasjon om det konkrete klimatiltaket.

Kilde: Miljødirektoratet

 

Annonse
Annonse