Annonse
En åpen digital plattform skal styrke samarbeid mellom aktørene i landbruket og gi mer bærekraftig matproduksjon. Foto: Yara
En åpen digital plattform skal styrke samarbeid mellom aktørene i landbruket og gi mer bærekraftig matproduksjon.    Foto: Yara

Utvikler digital landbruksplattform

Yara International, et ledende globalt selskap innen plantenæring og digitale løsninger for landbruket, og IBM inviterer landbruksforeninger, bransjeaktører, akademia og frivillige organisasjoner fra mat- og landbruksnæringen til å bidra i utviklingen av en global digital landbruksplattform, der åpen datautveksling skal øke samarbeidet rundt gårds- og avlingsdata. Målet er å forbedre effektiviteten, åpenheten og bærekraften i global matproduksjon, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Trenger gårds- og avlingsdata

Teknologi og digital innovasjon har potensial til å bidra til mer bærekraft, åpenhet og effektivitet i verdens matproduksjon. En forutsetning for å utnytte mulighetene er tilgang på høykvalitetsdata.

I dag er gårds -og avlingsdata ofte ikke sammenlignbare, lagret på forskjellige steder og vanskelig å få tak i. I tillegg må man sikre fordelene ved å dele data bredt, samtidig som man ivaretar bøndenes personvern og særegne forretningshensyn.

Deling av data gjør det mulig å forbedre tjenester til bøndene i tillegg til at bøndene får betalt for dataene de deler. Bruk av den åpne datautvekslingsplattformen vil gjøre det enklere og mer transparent for bønder og aktører i verdikjeden å oppfylle mulige krav fra myndighetene.

Samarbeid nødvendig

– Det er vårt kollektive ansvar å overvinne silotenkningen og jobbe sammen for å forbedre måten vi produserer mat på. Et mer bærekraftig matproduksjonssystem krever datadrevne løsninger tilpasset hver gård og hver avling. Pålitelig datadeling er et av de grunnleggende områdene der vi sammen kan gjøre en forskjell for alle, fra bøndene til forbrukerne, sier Terje Knutsen, konserndirektør for Sales & Marketing i Yara.

Yara og IBM inviterer aktører fra landbruks- og matindustrien til å samarbeide om konkrete pilotprosjekter, i tillegg til å definere prinsippene og de praktiske forholdene rundt datasamarbeid.

Partnerne vil kunne bidra til utviklingen av et økosystem som muliggjør datadrevet innovasjon, adresserer endringer i forbrukerpreferanser og reduserer miljøavtrykket i matproduksjon.

Initiativet bygger på teknologien og erfaringene fra samarbeidet mellom Yara og IBM som ble lansert i 2019, der selskapene skal koble sammen og støtte bønder over hele verden.

Det innledende samarbeidet setter søkelys på administrering av gårds- og avlingsdata, i tillegg til datadrevet felles innovasjon for bøndene.

Nye løsninger

Samarbeidet har allerede ført til nye løsninger som er lansert med gode resultater i markeder over hele verden. Nå tar selskapene denne erfaringen med seg videre når de jobber med å utvide og øke datadrevet innovasjon i enda større deler av bransjen.

Målet er å mette en økende befolkning på en mer bærekraftig og klimavennlig måte gjennom å produsere mer mat med et mindre klimaavtrykk.

Annonse
Annonse