Annonse
Avsløringene om dårlige lønn og boforhold for utenlandsk arbeidskraft har vært mange denne sommeren. Bildet viser omgivelser rundt innkvarteringen på en gård på Østlandet. Foto: Arbeidstilsynet
Avsløringene om dårlige lønn og boforhold for utenlandsk arbeidskraft har vært mange denne sommeren. Bildet viser omgivelser rundt innkvarteringen på en gård på Østlandet.  Foto: Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

«Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg»


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

«Nordmenn liker kampanjer og gode tilbud. Ofte får vi fire varer for prisen av tre. Er tilbudet to for en, hamstrer vi. For mange utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge er regnestykket motsatt. De må jobbe to timer, for prisen av en. Det tilbudet er for godt til å være lovlig», skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Mange kan ha krav

Med kampanjen «Know your rights» ønsker Arbeidstilsynet å nå rumenske, litauiske, bulgarske og estlandske arbeidere i Norge. Mange kan ha krav på mer lønn enn de får i dag. I samarbeid med de baltiske og østeuropeiske arbeidstilsynene ønsker Arbeidstilsynet å sette søkelys på minstelønn og hvilke rettigheter disse arbeiderne har.

LES MER | Arbeidstilsynet fant lovbrudd i alle tilsyn i sesongbasert landbruk

– Dette er første gang vi gjennomfører en omfattende kommunikasjonskampanje i samarbeid med flere EU-land, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim.

I dag ble det også kjent at Norges Bondelag starter med obligatorisk kurs for bærprodusenter for å ebdre tlstanden i bransjen.

Relevant for alle utenlandske

Kampanjens hovedmålgruppe er i utgangspunktet arbeidstakere fra Bulgaria, Estland, Litauen og Romania som jobber eller skal jobbe i Norge, men informasjonen er like relevant for alle utenlandske arbeidstakere i Norge.

Kampanjen, som er finansiert med EØS-midler, skal bidra til å motvirke utnytting i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet gjennom å gi lett tilgjengelig informasjon til arbeidstakere på deres språk.

– Det er dessverre et stort behov for denne kampanjen. Vi erfarer stadig at mange utenlandske arbeidstakere ikke får den lønnen eller de rettighetene de har krav på, og at de mangler kunnskap om plikter og rettigheter i Norge, sier Vollheim.

Målet er å myndiggjøre arbeidstakerne

Det er først når arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter at de kan kreve sine rettigheter.

– Vi ønsker derfor at de utenlandske arbeidstakerne skal vite at de har krav på minstelønn dersom de jobber i bransjer hvor dette er innført, at det er lovpålagte grenser for hvor lange dager de kan jobbe, at de har rett til overtidsbetaling, og at de har krav på en lovlig arbeidskontrakt som blant annet sier hvor de skal jobbe, hva de får utbetalt og hva de skal jobbe med, sier Vollheim.

Hun håper kampanjen bidrar til mer opplyste arbeidstakere som tør å si fra til arbeidsgiveren sin hvis de opplever at de ikke får det de har krav på. Og de må vite at de kan ta kontakt med oss i Arbeidstilsynet, sier Vollheim.

Oppsøker arbeiderne

Kampanjen skal gå i flere faser i sosiale medier i løpet av et års tid. I tillegg skal Arbeidstilsynets inspektører dele ut informasjon i tilsyn og i andre arenaer hvor målgruppene befinner seg. Vi ønsker også at partene i arbeidslivet og våre samarbeidende myndigheter vil bistå med å spre informasjon fra kampanjen vår, når de møter utenlandske arbeidstakere.

 

Annonse
Annonse