Annonse
Nå oppretter Olaug Bollestad matgledekorps rundt om i Norge som skal arbeide for mer og bedre måltidsglede. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Nå oppretter Olaug Bollestad matgledekorps rundt om i Norge som skal arbeide for mer og bedre måltidsglede.  Foto: Landbruks- og matdepartementet  

Tre nye matgledekorps


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

Dermed er det til sammen fem matgledekorps rundt om i Norge.

– Ernæringsriktige og innbydende måltider er viktig for både helse og trivselen til de eldre. I noen tilfeller kan det til og med redusere medisinbruken. Som landbruks- og matminister, intensivsykepleier og enkeltperson er jeg opptatt av at vi alltid skal servere god og riktig mat som vi er stolte av, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Gi råd og veiledning

Hvert matgledekorps består av ulike representanter som har en bred kompetanse innen mat, helse, restaurant og organisasjon- og ledelse.

Korpsene reiser til institusjoner og kommuner for å bidra til økt forståelse for hvordan mat og måltidsglede kan gi bedre helse og mer trivsel. De gir råd om hvordan institusjoner kan redusere matsvinnet, og bruke mer lokale råvarer. Korpset er også opptatt av at matserveringen blir tilpasset beboernes egne ønsker og behov.

– Matgledekorpsene gir veiledning og gode råd. Målet er å gi institusjonene inspirasjon til hvordan de kan få mest mulig ut av sine ressurser. Små endringer innen vaktlister, matlaging eller rutiner kan blant annet gjøre store forskjeller for matserveringen til de eldre, sier Bollestad.

Gode resultater

De gode erfaringene og resultatene som er gjort ved Matgledekorpset i Innlandet og i Trøndelag, er årsaken til at Bollestad nå viderefører satsingen med tre nye matgledekorps i Oslo og Viken, Rogaland og Vestfold og Telemark.

Institusjonene som har fått besøk fra matgledekorpset i Innlandet og Trøndelag melder om at besøkene har ført til praktiske endringer, bedre samhandlinger på tvers av avdelinger og etater, økt kunnskap og en endret kommunal politikk.

Digitalt samarbeidsverktøy

Bollestad har også lansert en ny nettside for å bedre måltidsarbeidet: matgledekorpset.no.

Nettsiden er tilgjengelig for alle, men sikter seg spesielt inn mot dem som jobber med servering av mat til eldre. Her vil det bli publisert mat- og helsetips til landets institusjoner, en samlet oversikt over regjeringens politikk på området, og viktig forskning på feltet.

 

 

 

Annonse
Annonse