Annonse
Det blir likevel ingen nedleggelse av Tine Meieriet Sem. Foto: Tine
Det blir likevel ingen nedleggelse av Tine Meieriet Sem.    Foto: Tine

Tine beholder likevel meieriet Sem


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

 

 

 

 

Det betyr at det fortsatt blir både produksjon, lagerdrift og distribusjon der, ifølge en pressemelding fra selskapet.

113 ansatte

Tine Meieriet Sem ble innviet i 1989 og ligger på Åskollen industriområde i Tønsberg kommune. Meieriet tar imot melk fra melkeprodusentene i Telemark, Vestfold og deler av Viken. Årlig produksjon er om lag 25 millioner liter. Meieriet har 113 ansatte fordelt på produksjon (27), lagerdrift (49) og distribusjon (37)

Stort engasjement

En rapport som ble lagt fram for styret i oktober viste at ved å legge ned produksjonen på Sem kan Tine redusere de årlige kostnadene med 10 millioner kroner.

Rapporten har vært på høring og det har vært stort engasjement, ikke minst blant medarbeiderne og lokal ledelse på Sem.

Med de forslagene som er kommet kan det gjøres endringer som reduserer de årlige kostnadene betydelig samtidig som produksjonen opprettholdes. Endringene omfatter både lavere investeringer og endringer i drifta.

– Da blir den økonomiske gevinsten ved å legge ned produksjonen så liten at den veies opp av andre ulemper som nedlegging ville medført. Det er årsaken til at konsernstyret har vedtatt å videreføre produksjonen på Sem. Målet er ikke å avvikle, målet er å redusere kostnader for å styrke Tines konkurransekraft. Vi ønsker åpne prosesser der vi sammen finner de beste løsningene for Tine. Ikke noe er bedre enn om vi greier å redusere kostnadene uten å gjøre strukturelle endringer, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Må styrke konkurransekraften

Store volumer har forsvunnet fra Tines produksjon de siste årene. Årsakene er økt konkurranse fra norske konkurrenter, økt import og en langvarig trend med synkende melkekonsum.

– Det har resultert i at Tine har betydelig overkapasitet i industrien med tilhørende høye kostnader. For å styrke konkurransekraften må Tine effektivisere, sier Berg. 

 

Annonse
Annonse