Annonse
Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke oppfordrer medlemsbedriftene til å ta inn så mange lærlinger som mulig. Foto: Arne Kongsnes
Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke oppfordrer medlemsbedriftene til å ta inn så mange lærlinger som mulig.    Foto: Arne Kongsnes

– Ta inn så mange lærlinger som mulig


Meld deg på nyhetsbrev fra Matindustrien

E-post:


 

– Mange bransjer vil ha utfordringer med å ta inn lærlinger til høsten. Den delen av mat- og drikkenæringen som har mulighet til det, bør derfor nå bidra og ta inn så mange lærlinger de kan, sier spesialrådgiver Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke til organisasjonens hjemmeside.

Lynghaug sier at selv om heller ikke mat- og drikkenæringen er uberørt av koronakrisen, og noen er hardt preget av situasjonen, er det likevel slik at hver enkelt bedrift nå bør ta en intern gjennomgang og vurdere muligheten for å ta inn så mange lærlinger som mulig.

Omstilling mulig

Lynghaug trekker fram to viktige grunner for at mat- og drikkebæringene skal hente inn flest mulig lærlinger:

1. Mange av bransjene i mat- og drikkenæringen behov for arbeidskraften.

2. Mange andre bransjer i øvrig prosessindustri, i service- og serveringsbransjen ha langt større utfordringer med å ta ansvar for lærlinger denne høsten.

– Det er ikke sikkert at alle ungdommene ønsker å omstille seg til en læreplass i matindustrien, men de må få tilbudet, og mange kommer nok til å takke ja, sier Lynghaug.

LES MER | Rekruttering er bransjens største utfordring

Samfunnsansvar

Seks av ti medlemsbedrifter har meldt om et udekket kompetansebehov, særlig er behovet stort for fagarbeidere.

– Nå har vi en mulighet til å gjøre noe med dette, samtidig som vi tar et samfunnsansvar, sier han.

LES MER | 10 av 12 læreplasser tomme i industriell matproduksjon/produksjonsteknikk I 2019

Tøft for kokkelærlingene

Over 1.000 unge har søkt om læreplass i kokkefaget. Disse holder nå på å fullføre vg2, kokk- og servitørfag.

–  Det er dessverre stor sannsynlighet for at en god del av disse vil ha vanskeligheter med å få læreplass i restaurant- og serveringsbransjen til høsten, forteller Lynghaug.

Kokk- og servitørfag er «feil» utdanningsprogram for en læreplass i matindustrien. Ifølge Lynghaug er utdanningene likevel så beslektet at det skal lite yrkesteori til for å dekke de hullene disse elevene har i sin utdanning i løpet av læretiden.

Lynghaug mener fylkeskommunene må stille opp med «restteorien» disse lærlingene trenger.

–  Også innen de tekniske yrkesfagene vil det kunne bli et større tilfang av søkere til læreplass i mat- og drikkenæringen, understreker Lynghaug.

Jobber for mer penger

NHO Mat og Drikke oppfordrer bedrifter som ser en mulighet for å ta inn flere lærlinger i matrelaterte eller produksjonstekniske fag om å henvende seg til opplæringskontorene i eget fylke, eller til fagopplæringsavdelingene i fylkeskommunen.

–  Vi vil arbeide overfor sentrale myndighetene for at det legges til rette for å sluse ungdom fra beslektede fag og bransjer inn der hvor det finnes læreplasser, i form av ekstratilskudd til opplæring, kurs for yrkesteori, instruktøropplæring for nye lærebedrifter og annet, sier Lynghaug.

 

Annonse
Annonse